Bezpłatne webinaria dla nauczycieli

Aby zapisać się na webinarium należy kliknąć w obrazek

Chcesz zobaczyć nasze poprzednie szkolenia?

Wybrana tematyka szkoleń:

“Jak rozwiązywać konflikty w klasie w duchu Porozumienia bez Przemocy”
“Uczeń z opinią. Konstruowanie dokumentacji ucznia z SPE”
Seksualność dzieci (6 – 12 r. ż.)”
“Seksualność młodzieży (13 – 18 r. ż.)”
“Komunikacja nauczyciel-uczeń w duchu Porozumienia bez przemocy”
“Techniki relaksacji dla nauczycieli”
“Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
“Kierunki polityki oświatowej”
Indywidualizacja potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w pracy nauczyciela”
“Film krótkometrażowy na godzinie wychowawczej”
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 
“Filmowa lekcja wychowawcza: o depresji”
“Dobra relacja z uczniem kluczem do sukcesu wychowawczego”
“Kierunki polityki oświatowej – zadania nauczyciela”
“Jak odnaleźć motywację w pracy nauczyciela?”
Filmowa lekcja wychowawcza: o rozwiązywaniu konfliktów”
“Filmowa lekcja wychowawcza o stresie”
“Jak uczyć bezpieczeństwa dzieci w sieci?”
“Wpływ mediów na rozwój ucznia”
“Jak zarazić swoich uczniów cyfrowym minimalizmem?”
“Jak poradzić sobie z trudnościami emocjonalno-społecznymi uczniów po powrocie do szkoły?”
… i wiele, wiele innych.

Close Menu
×

Koszyk