Bezpłatne webinaria dla nauczycieli

Aby zapisać się na webinarium należy kliknąć w obrazek

Chcesz zobaczyć nasze poprzednie szkolenia?

Wybrana tematyka szkoleń:

Z nosem w smartfonie. Jak wspierać uczniów w dobrym korzystaniu z internetu”
„Ewaluacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej i kształcenia specjalnego”
Pomysły na lekcję z okazji Dnia Ziemi”
„Specjalne potrzeby edukacyjne – co nauczyciel wiedzieć powinien!”
„Jak prowadzić zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole i przedszkolu?”
„Uczeń w spektrum autyzmu”
„Jak wspierać relacje uczniów?”
„Jak wspierać młodzież w procesie kształtowania systemu wartości w kontekście filmu „Strefa interesów”?
„Kryzys psychiczny uczniów – DEPRESJA”
„FAKE NEWS – jak wspierać krytyczne myślenie u uczniów”
O samotności i kryzysie psychicznym uczniów”
„Lekcja empatii w Akademii Pana Kleksa”
„Sztuczna inteligencja w nauczaniu – ChatGPT i Twoja klasa”
„Kształtowanie kompetencji cyfrowych u młodszych dzieci (4-9 lat)”
„Kryzys psychiczny uczniów – wprowadzenie”
„Higiena cyfrowa dzieci”
„Jak nauczyć uczniów twórczo myśleć i działać”
„Nie tylko dla polonistów – konteksty społeczno-kulturowe filmu >>Chłopi<<„
„Narzędzia online na start! Jak urozmaicić lekcję w paru szybkich krokach”
„Edukacja ponad ocenami. Wpływ systemu oceniania na samoakceptację uczniów”
Wartości współczesnej młodzieży. Dlaczego młodzi ludzie powinni zobaczyć film o rtm. Pileckim?”
Jak wspierać ucznia w sytuacji śmierci osoby bliskiej?”
„Pomysły na zajęcia ruchowo-taneczne w przedszkolu i klasach I-III”
„Jak zachęcić uczniów do czytania?”
„Uzależnienie od smartfona i jego konsekwencje dla uczniów”
„Autyzm – uczeń w spektrum”
„Deficyt natury i jego konsekwencje dla uczniów”
„Wypalenie zawodowe nauczyciela”
„Elementy integracji sensorycznej w pracy z dziećmi”
„Depresja dzieci i młodzieży. Jak wspierać uczniów w kryzysie psychicznym”
„Jak wspierać system wartości nastolatka?”
„Jak rozwiązywać konflikty w klasie w duchu Porozumienia bez Przemocy”
„Uczeń z opinią. Konstruowanie dokumentacji ucznia z SPE”
Seksualność dzieci (6 – 12 r. ż.)”
„Seksualność młodzieży (13 – 18 r. ż.)”
„Komunikacja nauczyciel-uczeń w duchu Porozumienia bez przemocy”
„Techniki relaksacji dla nauczycieli”
„Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
Indywidualizacja potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w pracy nauczyciela”
„Film krótkometrażowy na godzinie wychowawczej”
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 
„Filmowa lekcja wychowawcza: o depresji”
„Dobra relacja z uczniem kluczem do sukcesu wychowawczego”
„Kierunki polityki oświatowej – zadania nauczyciela”
„Jak odnaleźć motywację w pracy nauczyciela?”
Filmowa lekcja wychowawcza: o rozwiązywaniu konfliktów”
„Filmowa lekcja wychowawcza o stresie”
„Jak uczyć bezpieczeństwa dzieci w sieci?”
„Wpływ mediów na rozwój ucznia”
„Jak zarazić swoich uczniów cyfrowym minimalizmem?”
„Jak poradzić sobie z trudnościami emocjonalno-społecznymi uczniów po powrocie do szkoły?”
… i wiele, wiele innych.