Baza tematyczna filmów

Stypendium MKiDN dla dr Joanny Zabłockiej – Skorek

Tematyczny wykaz filmów niezbędnych w praktyce wychowawczej, powstały w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, przyznanego dr Joannie Zabłockiej-Skorek

  • Zagadnienia

  • Grupa wiekowa