FILMY EDUKACYJNE ORAZ BEZPŁATNE WEBINARIA

baner

ZA NAMI PIERWSZA EDYCJA FESTIWALU

PONIŻEJ ZNAJDZIESZ MATERIAŁY DYDAKTCZNE, KTÓRE POMIMO ZAKOŃCZENIA FESTIWALU SĄ NADAL DOSTĘPNE

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI KLAS I – III

TAK MAM, ŻE TROSZKĘ SIĘ BOJĘ… JAK RADZIĆ SOBIE ZE STARCHEM

WSZYSCY DBAMY O WSPÓLNE DOBRO

CZYM JEST MAGIA ŚWIĄT?

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI KLAS IV – VI

NIE WSZYSTKO MUSI BYĆ PO MOJEJ MYŚLI… JAK SOBIE RADZIĆ Z NAGŁYMI ZMIANAMI?

JAK WAŻNA JEST DLA MNIE PRZYJAŹŃ I RELACJE Z INNYMI

DLACZEGO WARTO MYŚLEĆ O INNYCH

MATERIAŁY DLA NAUCZYCIELI KLAS VII – VIII

CO JEST WAŻNE W BUDOWANIU RELACJI?

CYBERŚWIAT – WIELKIE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIA?

CZŁOWIEK W SYTUACJACH GRANICZNYCH. JAK RADZIĆ SOBIE W KRYZYSIE?

REKRUTACJA NA FESTIWAL ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA


Ogólnopolski, unikatowy, prowadzony w formie hybrydowej (zdalnej i stacjonarnej), Festiwal Filmowy, adresowany wyłącznie do Nauczycieli (uczniów wszystkich grup wiekowych), podnoszący ich kompetencje w zakresie wiedzy o historii i języku filmu oraz wykorzystywania dzieła filmowego w praktyce szkolno-wychowawczej. W części zdalnej: Nauczyciele zapoznają się z filmami wybranymi dla grup wiekowych uczniów (z którymi pracują w szkołach), zostaną uposażeni w teoretyczne podstawy do pracy z danym filmem, a także otrzymają pakiet materiałów dydaktycznych (nagrana prelekcja w formie audio-wideo oraz multimedialny scenariusz zajęć) do dalszej pracy z filmem ze swoimi uczniami.

Program Festiwalu dla Nauczycieli

Część stacjonarna odbędzie się w 15 instytucjach kultury na terenie całego kraju – nauczyciele uczestniczyć będą w certyfikowanych warsztatach pt.: „Rola filmu w praktyce szkolno-wychowawczej”. Całości towarzyszyć będzie wsparcie merytoryczno-metodyczne prowadzone w zamkniętej grupie dla nauczycieli na Facebooku.

Część zdalna to:

12 ZDALNYCH SPOTKAŃ FILMOWYCH dla Nauczycieli. W ramach każdego spotkania Nauczyciele uczestniczyć będą w:

• metodycznej PRELEKCJJI PRZED FILMEM (prelekcja będzie dotyczyć sposobów pracy z proponowanym jako temat zajęć zagadnieniem, odbywać się będzie w formule webinaru na platformie GetResponse),

• PROJEKCJI FILMU (link będzie dostarczany osobom, które wezmą udział w webinarze),

• uczestnicy otrzymają pełen PAKIET MATERIAŁÓW DYDAKTYCZNYCH do pracy z uczniami, na który składać się będą: około 25 minutowe wykłady/prelekcje w formie audio-wideo oraz multimedialne scenariusze zajęć pofilmowych. 

Terminy zajęć dla nauczycieli dzieci przedszkolnych:

5 października 2021 (wtorek), 19.00        

CZY STRACH MA WIELKIE OCZY? JAK POKONYWAĆ WŁASNE SŁABOŚCI? 

  1. Cień (seria: Pamiętnik Florki), reż. Dorota Cieśla Polska 2014, 11 min.
  2. Księżyc (seria Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2016. 8 min.
  3. Potwory (seria: Przytul mnie), reż. Bartosz Wierzbięta, Polska 2016, 6 min.

02 listopada 2021 (wtorek), 19.00 

KIM BĘDĘ JAK DOROSNĘ? O ZAWODACH I PROFESJACH

  1. Ale kino! (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2017, 8 min.
  2. Balet (seria: Pamiętnik Florki), reż. Janusz Martyn, Polska 2015, 11 min.
  3. Basia i Mama w pracy (seria: Basia 3), reż. Marcin Wasilewski, Polska 2017, 7 min.

30 listopada 2021 (wtorek), 19.00

DLACZEGO NIE LUBIĘ BYĆ SAM. PO CO NAM RODZINA.           

  1. Starsza siostra (seria: Pamiętniki Florki), reż. Agata Mikina, Polska 2014, 11 min.
  2. Szczęśliwa rodzinka (seria: Rodzina Treflików),reż. Marek Skrobecki, Polska 2016, 8 min. 30 sek.
  3. Zaginiony Treflik (seria: Rodzina Treflików), reż. Marek Skrobecki, Polska 2017, 8 min. 30 sek.

Terminy dla nauczycieli uczniów klas I – III

12 października 2021 (wtorek), 19.00

TAK MAM, ŻE TROSZKĘ SIĘ BOJĘ… JAK RADZIĆ SOBIE ZE STRACHEM?     

Sonia, reż. Catti Edfeldt/ Lena Hanno, Holandia/ Szwecja 2016, 79 min.

9 listopada 2021 (wtorek), 19.00

WSZYSCY DBAMY O WSPÓLNE DOBRO        

Solan i Ludwik – Misja Księżyc, reż. Rasmus A. Sivertsen, Norwegia 2018, 80 min.

7 grudnia 2021 (wtorek), 19.00

CZYM JEST MAGIA ŚWIĄT?      

Magiczne święta Ewy, reż. Anu Aun, Estonia 2018, 90 min.

Terminy dla nauczycieli uczniów klas IV – VI

19 października 2021 (wtorek), 19.00

NIE WSZYSTKO MUSI BYĆ PO MOJEJ MYŚLI… JAK SOBIE RADZIĆ Z NAGŁYMI ZMIANAMI?    

Czworo dzieci i coś, reż. Andy De Emmony, Wielka Brytania 2020, 110 min.

16 listopada 2021 (wtorek), 19.00

JAK WAŻNA JEST DLA MNIE PRZYJAŹŃ I RELACJE Z INNYMI?          

Sekrety wojny, reż. Dennis Bots, Holandia 2014, 95 min.

14 grudnia 2021 (wtorek), 19.00

DLACZEGO WARTO MYŚLEĆ O INNYCH?     

Jak zostać świętym Mikołajem? reż. Christian Dyekjær, Dania 2018, 92 min.

 

Terminy dla nauczycieli uczniów klas VII – VIII

26 października 2021 (wtorek), 19.00

CO JEST WAŻNE W BUDOWANIU RELACJI?           

Wicher: Przyjazd Ari, reż. Theresa von Eltz, Niemcy 2019, 102 min.

23 listopada 2021 (wtorek), 19.00

CYBERŚWIAT – WIELKIE MOŻLIWOŚCI CZY ZAGROŻENIA?     

Haker, reż. Poul Berg, Dania 2019, 97 min.

21 grudnia 2021 (wtorek), 19.00

CZŁOWIEK W SYTUACJACH GRANICZNYCH. JAK RADZIĆ SOBIE W KRYZYSIE?

Zabijam gigantów, reż. Anders Walter, Belgia/ Chiny/ USA/ Wielka Brytania 2017, 104 min.

Wszystkie zajęcia są bezpłatne dla nauczycieli. Obecność zostanie potwierdzona certyfikatem.