Szkolenia dla gron pedagogicznych - wybrane tematy

Medialne:

 • Wykorzystanie filmu i nowych mediów na godzinach do dyspozycji wychowawcy
 • Dzieci w sieci: korzyści i zagrożenia
 • Jak rozmawiać z uczniami o przemocy w sieci?
 • Cyberprzemoc: jak przeciwdziałać/jak pomóc uczniom?
 • Cyberbezpieczeństwo
 • Wpływ mediów na psychikę i zachowanie uczniów

Arte-terapeutyczne:

 • Drama jako forma pracy z uczniem
 • Pantomima i zabawy ruchowe w pracy z przedszkolakami i młodszymi uczniami
 • Teatrzyk Kamishibai – doskonały sposób na udoskonalenie lekcji

Społeczno-psychologiczne:

 • Konstruktywna komunikacja uczeń-nauczyciel w duchu Porozumienia bez Przemocy
 • Mikro-kręgi jako sposób bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej
 • Sposoby radzenia sobie ze stresem
 • Jak się motywować do pracy?
 • Depresja – jak ją rozpoznać? W jaki sposób rozmawiać o niej z uczniami?
 • Jak zmotywować uczniów do pracy?
 • Budowanie dobrej relacji z uczniem
 • Techniki relaksacyjne dla nauczycieli z elementami jogi i mindfullness
 • Integracja i (od)Budowa relacji w gronie pedagogicznym
 • Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych
 • Praca z uczniem zdolnym
 • Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży
 • W jaki sposób kształtować wśród uczniów krytyczne myślenie?
 • Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów oraz poczucia swojej wartości
 • Wychowanie do wartości w szybko zmieniającym się świecie

Szkolenia ONLINE + materiały dydaktyczne oraz CERTYFIKATY

Poznaj opinię o naszych szkoleniach

"Brałam udział wczorajszym webinarze i jako osoba ze spektrum, nauczyciel i matka synów z ZA muszę powiedzieć że był świetnym. Bardzo interesuje się tematem autyzmu( to moja fiksacja). Od niedawna piszę materiały do pracy z dziećmi że spektrum, ale jeszcze się nie ukazały ponieważ wydawnictwo ma rok na wydanie publikacji. Ale waszymi materiałami i webinarem jestem zachwycona. Był inne niż te wszystkie oklepane."
Agnieszka
Nauczycielka z Krosna
"Wykorzystuję z przyjemnością moją i moich uczniów inspiracje, jakie od Was otrzymuję! Biorę udział w szkoleniach (choć nie wszystkich, nie wyrabiam się już w tym doskonaleniu online;-) Uwielbiam Wasze scenariusze i filmy, które polecacie! Na pewno będę z tego korzystała przez najbliższych kilka lat ;-)"
Monika
Pedagog z Szczecinka

ZOBACZ NASZE BEZPŁATNE WEBINARY DLA NAUCZYCIELI BEZ WYCHODZENIA Z DOMU