Bezpłatne webinaria dla nauczycieli

Aby zapisać się na webinarium należy kliknąć w obrazek

JAK PROWADZIĆ dziennik nauczyciela specjalisty

29 lutego 2024 r. (czwartek), g.19:00

Szkolenie jest wsparciem dla początkujących pedagogów, pedagogów specjalnych, terapeutów pedagogicznych oraz innych specjalistów.

Program webinarium:

  • zadania nauczycieli specjalistów;
  • obowiązkowa dokumentacja z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej – dzienniki;
  • dziennik specjalisty;
  • dzienniki zajęć;
  • zgodność prowadzenia dokumentacji z obowiązującymi przepisami prawa.
Prowadząca:

Angelika Perdek-Chabinowska

Jestem nauczycielem edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej, specjalistą terapii pedagogicznej oraz pedagogiem w szkole podstawowej. Pełnię funkcję doradcy zawodowego. Prowadzę zajęcia z komunikacji interpersonalnej w szkole policealnej oraz wykłady na studiach podyplomowych dla nauczycieli. Zajmuję się szkoleniami stacjonarnymi i online dla kadry pedagogicznej. Od lat prowadzę kursy na kierowników i wychowawców wycieczek, szkolenia z umiejętności miękkich, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, dokumentacji pracy nauczyciela, wsparcia ucznia ze SPE, rozwijania kompetencji kluczowych, prawa oświatowego. Wspieram nauczycieli i placówki w zakresie organizowania i dokumentowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Regularny rozwój jest dla mnie bardzo ważny, dlatego systematycznie się dokształcam. Jestem praktykiem 🙂 

 

 

Chcesz zobaczyć nasze poprzednie szkolenia?

Wybrana tematyka szkoleń:

„Kryzys psychiczny uczniów – DEPRESJA”
„FAKE NEWS – jak wspierać krytyczne myślenie u uczniów”
„Okresowe WOPFU dla ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego”
O samotności i kryzysie psychicznym uczniów”
„Lekcja empatii w Akademii Pana Kleksa”
„Sztuczna inteligencja w nauczaniu – ChatGPT i Twoja klasa”
„Kształtowanie kompetencji cyfrowych u młodszych dzieci (4-9 lat)”
„Kryzys psychiczny uczniów – wprowadzenie”
„Higiena cyfrowa dzieci”
„Jak nauczyć uczniów twórczo myśleć i działać”
„Nie tylko dla polonistów – konteksty społeczno-kulturowe filmu >>Chłopi<<„
„Narzędzia online na start! Jak urozmaicić lekcję w paru szybkich krokach”
„Edukacja ponad ocenami. Wpływ systemu oceniania na samoakceptację uczniów”
Wartości współczesnej młodzieży. Dlaczego młodzi ludzie powinni zobaczyć film o rtm. Pileckim?”
Jak wspierać ucznia w sytuacji śmierci osoby bliskiej?”
„Pomysły na zajęcia ruchowo-taneczne w przedszkolu i klasach I-III”
„Jak zachęcić uczniów do czytania?”
„Uzależnienie od smartfona i jego konsekwencje dla uczniów”
„Autyzm – uczeń w spektrum”
„Deficyt natury i jego konsekwencje dla uczniów”
„Wypalenie zawodowe nauczyciela”
„Elementy integracji sensorycznej w pracy z dziećmi”
„Depresja dzieci i młodzieży. Jak wspierać uczniów w kryzysie psychicznym”
„Jak wspierać system wartości nastolatka?”
„Jak rozwiązywać konflikty w klasie w duchu Porozumienia bez Przemocy”
„Uczeń z opinią. Konstruowanie dokumentacji ucznia z SPE”
Seksualność dzieci (6 – 12 r. ż.)”
„Seksualność młodzieży (13 – 18 r. ż.)”
„Komunikacja nauczyciel-uczeń w duchu Porozumienia bez przemocy”
„Techniki relaksacji dla nauczycieli”
„Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
Indywidualizacja potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w pracy nauczyciela”
„Film krótkometrażowy na godzinie wychowawczej”
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 
„Filmowa lekcja wychowawcza: o depresji”
„Dobra relacja z uczniem kluczem do sukcesu wychowawczego”
„Kierunki polityki oświatowej – zadania nauczyciela”
„Jak odnaleźć motywację w pracy nauczyciela?”
Filmowa lekcja wychowawcza: o rozwiązywaniu konfliktów”
„Filmowa lekcja wychowawcza o stresie”
„Jak uczyć bezpieczeństwa dzieci w sieci?”
„Wpływ mediów na rozwój ucznia”
„Jak zarazić swoich uczniów cyfrowym minimalizmem?”
„Jak poradzić sobie z trudnościami emocjonalno-społecznymi uczniów po powrocie do szkoły?”
… i wiele, wiele innych.