Bezpłatne webinaria dla nauczycieli

Aby zapisać się na webinarium należy kliknąć w obrazek

"Jak radzić sobie z trudnymi emocjami (swoimi i uczniów) w duchu PbP"

08 lutego br., środa, g. 19:00

Uczestnicy webinaru:
– dowiedzą się czym są trudne emocje w duchu NVC;
– nauczą się rozpoznawania trudnym emocji u siebie i uczniów;
– nauczą się pracować ze swoimi trudnymi emocjami;
– nauczą się wspomagać uczniów w radzeniu sobie z trudnymi emocjami;
– dowiedzą się jak bezpiecznie budować więź, w której jest miejsce do rozmów o emocjach;
– nauczą się jak ocenę i krytykę zamienić na język potrzeb;
– dowiedzą się jak szukać potrzeb za słowami i czynami;

Prowadzenie:
dr Joanna Zabłocka-Skorek – trenerka edukacji medialnej i społecznej, dyrektorka Interdyscyplinarnego Programu Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”, prezeska Fundacji „KinoSzkoła”, autorka licznych wystąpień i publikacji z zakresu edukacji medialnej.
Od 2001 roku zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci 
i dorosłych. W 2011 roku stworzyła Ogólnopolski Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”, za który w 2014 roku otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza. W 2020 roku została Stypendystką Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Chcesz zobaczyć nasze poprzednie szkolenia?

Wybrana tematyka szkoleń:

„Jak rozwiązywać konflikty w klasie w duchu Porozumienia bez Przemocy”
„Uczeń z opinią. Konstruowanie dokumentacji ucznia z SPE”
Seksualność dzieci (6 – 12 r. ż.)”
„Seksualność młodzieży (13 – 18 r. ż.)”
„Komunikacja nauczyciel-uczeń w duchu Porozumienia bez przemocy”
„Techniki relaksacji dla nauczycieli”
„Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej”
„Kierunki polityki oświatowej”
Indywidualizacja potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w pracy nauczyciela”
„Film krótkometrażowy na godzinie wychowawczej”
Dokumentacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych” 
„Filmowa lekcja wychowawcza: o depresji”
„Dobra relacja z uczniem kluczem do sukcesu wychowawczego”
„Kierunki polityki oświatowej – zadania nauczyciela”
„Jak odnaleźć motywację w pracy nauczyciela?”
Filmowa lekcja wychowawcza: o rozwiązywaniu konfliktów”
„Filmowa lekcja wychowawcza o stresie”
„Jak uczyć bezpieczeństwa dzieci w sieci?”
„Wpływ mediów na rozwój ucznia”
„Jak zarazić swoich uczniów cyfrowym minimalizmem?”
„Jak poradzić sobie z trudnościami emocjonalno-społecznymi uczniów po powrocie do szkoły?”
… i wiele, wiele innych.

Close Menu
×

Koszyk