Informacje dla nauczycieli

ZAWARTOŚĆ MERYTORYCZNA powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ: 
– kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
– wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata

KORZYŚCI DLA UCZNIA:
– zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
– otrzyma ciekawą alternatywę zajęć szkolnych;
– pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
– dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
– dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
– nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
– przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
– rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
– wzbogaci słownictwo; 
– podniesie samoocenę; 
– pogłębi empatię.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:
– zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
– otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych na lekcjach;
– uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy;
– otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
– uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
– otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
– dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
– decyzję o wyborze tematyki zajęć/filmu podejmują nauczyciele;
– nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi filmami przed wyborem zajęć;
– nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub wykładowczej podczas trwania zajęć.

TERMINY SPOTKAŃ:
– dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
– przydzielane na podstawie „karty zgłoszeniowej” wypełnionej przez szkołę i dostarczonej do kina.

KOSZT KARNETÓW I BILETÓW ustalają poszczególne kina i instytucje kultury. Wszystkie filmy prezentowane są w polskiej wersji językowej. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułów filmowych przy jednoczesnym zachowaniu tematyki zajęć (dotyczy spotkań z projekcją filmową).
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udzielają koordynatorzy w poszczególnych miastach.