Cyfrowy Nauczyciel

Poniżej znajdują się bezpłatne materiały zrealizowane przez dr Marcina Skorka w ramach stypendium trwającego od lutego do czerwca 2021 roku. „Kino Patriotów. Edukacja historyczna on-line za pomocą pełnometrażowych filmów fabularnych” Zrealizowano w ramach stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego” 

Tematy poruszane w wykładach są wywiedzione z treści nauczania historii na poziomie edukacyjnym szkoły ponadpodstawowej.

Wykłady dostępne są w serwisie YouTube na kanale CYFROWYNAUCZYCIEL

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ ZE SCENARIUSZAMI LEKCJI, KTÓRE POWSTAŁY W RAMACH STYPENDIUM

Celem realizacji pierwsze stypendium dr Marcina Skorka było przygotowanie 16 filmów-edukacyjnych-wykładów, wraz ze scenariuszami lekcji. Materiały zostały zaprojektowane dla czterech grup odbiorczych- uczniów klas I-III, IV-VI, VII-VIII i ponadpodstawowych. Tematyka jest pochodną treści nauczania, jednocześnie ma za zadanie wprowadzić do filmu pełnometrażowego.

Wykłady dostępne są w serwisie YouTube na kanale CYFROWYNAUCZYCIEL