Komponenty edukacyjne

ZAJĘCIA Z PROJEKCJĄ FILMU:

DLA PRZEDSZKOLAKÓW:
KinoPrzedszkole:
– zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia;
– projekcje 3 filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi;
– czas trwania: do 70 min.

DLA UCZNIÓW:
Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:
– dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
– uzupełnienie godzin wychowawczych;
– cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych;
Tryb pracy:
PRELEKCJA I PROJEKCJA FILMU (w kinie, instytucji kultury);
DYSKUSJA (prowadzona w szkole przez nauczyciela z wykorzystaniem przygotowanych materiałów dydaktycznych)
Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania filmu.

DLA SENIORÓW I STUDENTÓW UTW:
Cykl KinoSzkoła SENIORA – zajęcia w kinie lub Instytucji Kultury, przed projekcją filmu ok. 30 minutowa prelekcja.
O ilości uczestników na zajęciach decyduje koordynator w kinie.

SZKOLENIA:

DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I OPIEKUNÓW
Szkolenia:
– zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania mediów w praktyce wychowawczej oraz wspierania uczniów w kształtowaniu postaw społecznych.
– Czas trwania: uzależniony od potrzeb uczestników.
– Zajęcia stacjonarne (kino, instytucja, szkoła) lub online

Rada programowa:

dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej (dyrektor programowa – ogólna koncepcja programu, dobór filmów i tematów zajęć), tel. 605 569 746, e-mail: kinoszkola@gmail.com
dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny)
mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (konsultacje psychologiczne)
mgr Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, mgr Łukasz Nieradko – edukatorzy (współautorzy cyklu KinoPrzedszkole)