Partnerzy

O nas

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”

Ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz
kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

KONTAKT

„KinoSzkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych

Sekretariat: