„Świtezianka” Adama Mickiewicz

Literackie i filmowe oblicza cenzury

Film na maturze pisemnej i ustnej

Obraz miast w literaturze i filmie

Analiza języka współczesnej reklamy społecznej

Motyw podróży w literaturze i filmie

Samotność, heroizm, wyzwanie: współczesna wizja antycznych wzorów męstwa

Mitologia grecka ponad czasem i kulturą

Biblia jako niewyczerpane źródło literackich i filmowych inspiracji