Kim jesteśmy?
Previous slide
Next slide
kino szkoła logo

  

Fundacja KinoSzkoła to zespół przyjaciół, dla których ważne są RELACJE – ze sobą i otaczającym światem.

Prowadząc zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, rozbudzamy w nich nie tylko pasję do kina, ale przede wszystkim uświadamiamy im, jakie wartości są w życiu najważniejsze.

Prowadzimy webinaria i szkolenia dla nauczycieli i rodziców, warsztaty dla uczniów i przedszkolaków.

Zmieniajcie z nami świat na lepsze!

POZNAJ OSOBY PROWADZĄCE SZKOLENIA

WYBRANE TEMATY SZKOLEŃ

Wykorzystywanie filmu i nowych mediów na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Dzieci w sieci - korzyści i zagrożenia.

Jak rozmawiać z uczniami o przemocy w sieci?

Cyberprzemoc - jak przeciwdziałać/ jak pomóc uczniom?

Cyberbezpieczeństwo.

Wpływ mediów na psychikę i zachowanie uczniów.

Konstruktywna komunikacja uczeń-nauczyciel w duchu Porozumienia bez Przemocy.

Mikro-kręgi jako sposób bezprzemocowego rozwiązywania konfliktów w grupie rówieśniczej.

Sposoby radzenia sobie ze stresem.

Depresja - jak ją rozpoznać? W jaki sposób rozmawiać o niej z uczniami.

Jak zmotywować uczniów do pracy?

Budowanie dobrej relacji z uczniem.

Praca z uczniem ze spektrum zaburzeń autystycznych.

Praca z uczniem zdolnym.

Profilaktyka uzależnień i zachowań ryzykownych wśród dzieci i młodzieży.

W jaki sposób kształtować wśród uczniów myślenie krytyczne?

Wzmacnianie odporności psychicznej uczniów oraz poczucia swojej wartości.

Wychowanie do wartości w szybko zmieniającym się świecie.

Wykorzystywanie filmu i nowych mediów na godzinach do dyspozycji wychowawcy.

Techniki relaksacyjne dla nauczycieli z elementami jogi i mindfullness.

Integracja i (od)Budowa relacji w gronie pedagogicznym.

Jak się motywować do pracy?

Drama jako forma pracy z uczniem.

Pantomima i zabawy ruchowe w pracy z przedszkolakami i młodszymi uczniami.

Teatrzyk Kamishibai - doskonały sposób na uatrakcyjnienie lekcji.

Krytyczna analiza informacji w sieci

Warsztaty krytyczna analiza

Zajęcia mają na celu wzmocnienie umiejętności uczestników w rozróżnianiu faktów od dezinformacji w internecie. Dzięki praktycznym ćwiczeniom i omówieniu strategii krytycznej analizy, młodzież będzie bardziej przygotowana do korzystania z internetu w sposób świadomy i odpowiedzialny. Ostatecznym celem jest wykształcenie młodych ludzi, którzy są bardziej krytyczni wobec informacji online, potrafią wybierać wiarygodne źródła oraz rozumieją konsekwencje rozpowszechniania dezinformacji.

Korzyści dla uczestników:

  • nauka krytycznego myślenia;
  • zdobycie umiejętności rozpoznawania dezinformacji;
  • zdobycie umiejętności weryfikacji źródeł i uzyskiwania wiarygodnych danych pochodzących z sieci;
  • uświadomienie technik manipulacyjnych, a dzięki temu – umiejętność ochrony przed manipulacją;
  • uświadomienie wpływu mediów społecznościowych i internetu na ich zachowanie i opinie;
  • zdobycie zdolności rozróżniania faktów od opinii;
  • rozwój zdolności badawczych.

Czas trwania: 90 minut

Liczba uczestników: 20 – 40 osób

Wiek: VII i VIII klasa SP i szkoła ponadpodstawowa

Cena: 20 zł za osobę

Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji?

Skontaktuj się z nami. Chętnie doradzimy i pomożemy 🙂