Laureat nagrody Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej

Partnerzy

O nas

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”

Ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz
kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy
Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Rada Programowa:

 • dr Joanna Zabłocka-Skorek – filmoznawczyni, trenerka edukacji medialnej (dyrektor programowa – ogólna koncepcja programu, dobór filmów   i tematów zajęć), tel. 605 569 746, e-mail: kinoszkola@gmail.com
 • dr Karol Jachymek – filmoznawca, wykładowca akademicki (współautor cyklu„Współczesne kino polskie wobec przeszłości”)
 • dr Marcin Skorek – filmoznawca, trener edukacji medialnej (konsultant merytoryczny)
 • dr Agnieszka Skorupa – psycholog, wykładowca akademicki (konsultantka cyklu „KinoSzkoła Seniora”)
 • mgr Aleksandra Grzybczak – psycholog, psychoterapeutka (konsultacje psychologiczne)
 • mgr Katarzyna Michalska – polonistka, trenerka edukacji kulturowej (konsultantka merytoryczna pod kątem zgodności z podstawą programową, autorka cyklu „Wyraź się przez media”)
 • mgr Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, mgr Łukasz Nieradko – edukatorzy (współautorzy cyklu KinoPrzedszkole)
 • mgr Ewa Walewska – edukatorka (współautorka warsztatów społecznych)
 • mgr Łukasz Tura – filmoznawca, dziennikarz Radia eM (autor cyklu „Rekolekcje z Filmem”)

Ilustracja do okładki: Izabela Wądołowska. Projekt katalogu: Anna Kózka, Oberiba.pl

KinoSzkoła to nagrodzona przez Polski Instytut Sztuki Filmowej pozaszkolna forma edukacji, której głównym celem jest wsparcie w rozwoju kompetencji medialnych i społecznych przedszkolaków, uczniów wszystkich poziomów nauczania, a także nauczycieli i studentów Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

Opiekę nad programem sprawuje:

„KinoSzkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych
43 – 100 Tychy, ul. Batorego 1/6
NIP: 646 29 39 186
KRS: 0000576152
Konto: Millenium Bank 49 1160 2202 0000 0002 8920 7556

Informacje dla nauczycieli

„KinoSzkoła. Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej” to program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów, nauczycieli, rodziców i seniorów.

Zawartość merytoryczna powstała na bazie podstawy programowej nauczania przedmiotów: j. polski, wiedza o społeczeństwie, historia, etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz szkolnych programów wychowawczo-profilaktycznych i jest opracowana przez RADĘ PROGRAMOWĄ, w skład której wchodzą nauczyciele, wykładowcy akademiccy, edukatorzy, psycholodzy, psychoterapeuci i filmoznawcy.

CELE ZAJĘĆ: 
– kształtowanie kompetencji medialnych i społecznych poprzez kontakt ze starannie wyselekcjonowanymi dziełami polskiej i światowej sztuki filmowej;
– wsparcie w kształtowaniu: postaw empatycznych dzieci i młodzieży, pozytywnych relacji międzyludzkich i rozumieniu problemów współczesnego świata

KORZYŚCI DLA UCZNIA:
– zobaczy filmy dostosowane do jego wieku i zainteresowań;
 – pozna wartościowe produkcje kina europejskiego i światowego, które często nie trafiają do szerokiej dystrybucji;
– dzięki prelekcjom prowadzonym przez uważnych edukatorów, będzie mógł poruszać tematy dla niego ważne, choć niejednokrotnie trudne;
– dzięki możliwości utożsamiania się z bohaterami filmów, będzie mógł dokonać autorefleksji i zrozumieć otaczające go procesy społeczne;
– nabędzie umiejętności werbalizowania własnych myśli dzięki możliwości swobodnego wypowiadania się podczas zajęć;
– przełamie strach przed publicznymi wystąpieniami;
– rozwinie wyobraźnię emocjonalną;
– wzbogaci słownictwo; 
– podniesie samoocenę; 
– pogłębi empatię.

KORZYŚCI DLA NAUCZYCIELA:
– zrealizuje podstawę programową w ciekawej formie;
– otrzyma wsparcie w działaniach wychowawczych i profilaktycznych prowadzonych w szkole;
– uatrakcyjni proces dydaktyczno-wychowawczy dzięki włączeniu dzieła filmowego do pracy z uczniami;

– otrzyma narzędzia do ciekawych dyskusji prowadzonych z uczniami;
– uzyska możliwość łączenia nauki z rozrywką, co podniesie zaangażowanie uczniów;
– otrzyma ciekawe materiały dydaktyczne pomocne w prowadzeniu lekcji po zajęciach w kinie;
– dopasuje tematykę zajęć i terminy spotkań do potrzeb pracy klasy i szkoły.

MATERIAŁY DYDAKTYCZNE:
– pressbooki i zwiastuny – dostępne na www.kinoszkola.pl;
– scenariusze zajęć – przekazywane przed zajęciami.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:
– decyzję o wyborze tematyki zajęć/filmu podejmują nauczyciele;
– nauczyciel ma możliwość zapoznania się z wybranymi filmami przed projekcją w kinie;
– nauczyciele mają prawny obowiązek pozostania w sali kinowej lub wykładowczej podczas trwania zajęć.

TERMINY SPOTKAŃ:
– dopasowane do oczekiwań nauczycieli;
– przydzielane na podstawie „karty zgłoszeniowej” wypełnionej przez szkołę.

KOSZT KARNETÓW I BILETÓW:
– ustalają poszczególne kina i instytucje kultury.

Wszystkie filmy prezentowane są w polskiej wersji językowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany tytułów filmowych przy jednoczesnym zachowaniu tematyki zajęć (dotyczy spotkań z projekcją filmową).

SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI udzielają koordynatorzy w poszczególnych miastach.

Komponenty edukacyjne

ZAJĘCIA Z PROJEKCJĄ FILMU:

DLA PRZEDSZKOLAKÓW:
KinoPrzedszkole:
– zajęcia dla dzieci powyżej 4 roku życia;
– projekcje 3 filmów krótkometrażowych poprzedzone zabawami edukacyjnymi;
– czas trwania: do 70 min.
KinoPrzedszkole dla zerówki: 20 min. zabawa edukacyjna i projekcja pełnometrażowego filmu.

DLA UCZNIÓW:
TRYB PRACY:
– PRELEKCJA i PROJEKCJA FILMU (w sali kinowej);
– DYSKUSJA (prowadzona w szkole przez nauczyciela z wykorzystaniem przygotowanych materiałów dydaktycznych);
Cykl profilaktyczno-społeczny FILMOWE DROGOWSKAZY:
– dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
– uzupełnienie godzin wychowawczych;
– cel: wsparcie w kształtowaniu postaw moralno-społecznych;
Cykl trójwymiarowy FILMOWY ALFABET:
– dla uczniów szkół podstawowych;
– cel: poszerzenie wiedzy z zakresu terminologii filmoznawczej;
– realizowany tylko w kinach cyfrowych;
Cykl REKOLEKCJE Z FILMEM:
– dla uczniów wszystkich poziomów nauczania;
– propozycja dla katechetów (zajęcia w czasie Wielkopostnym);
Cykl WSPÓŁCZESNE KINO POLSKIE WOBEC PRZESZŁOŚCI:
– dla uczniów szkół ponadpodstawowych;

DLA SENIORÓW I STUDENTÓW UTW:
Cykl KINOSZKOŁA SENIORA
CYKL WSPÓŁCZESNE KINO POLSKIE WOBEC PRZESZŁOŚCI

Czas trwania zajęć: ok. 30 minut prelekcji + czas trwania fi lmu.
Minimalna ilość uczestników, dla których można otworzyć seans to 100 osób. Mniejsze grupy będą łączone z innymi.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE:

DLA UCZNIÓW:
Warsztaty Medialne:

– dla uczniów szkół podstawowych;
– cel: wzrost kompetencji medialnych;

Warsztaty społeczne:
– dla uczniów szkół podstawowych;
– cel: podnoszenie świadomości z zakresu ekologii oraz wzajemnego wpływu człowieka i przyrody;

Miniwykłady z filmu polskiego:
– dla uczniów szkół ponadpodstawowych;
– cel: zapoznanie uczniów z wybranymi zagadnieniami dotyczącymi historii klasyki kina;

Czas trwania: 90 min.
Ilość uczestników: do 30 osób. W przypadku „Miniwykładów…” – do 60 osób.
Miejsce realizacji: sala kinowa lub sala lekcyjna.

DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I OPIEKUNÓW
Szkolenia:
– zajęcia poszerzające wiedzę z zakresu wykorzystania mediów w praktyce wychowawczej oraz wspierania uczniów w kształtowaniu postaw społecznych.

Czas trwania: uzależniony od potrzeb uczestników.
Miejsce realizacji: szkoła.

KinoPrzedszkole

Zajęcia przeznaczone dla dzieci powyżej 4. roku życia, prowadzone w formie zabawy edukacyjnej, której tematyka związana jest z treścią prezentowanych fi lmów. Czas trwania zajęć od 60 do 70 min.

PAŹDZIERNIK

MORZE NASZE MORZE

Morska przygoda (seria „Bolek i Lolek na wakacjach”), reż. Władysław Nehrebecki, Polska 1966, 9 min. 13 sek.
Historyczna kuchnia (seria „Mami Fatale”), reż, Łukasz Kacprowicz, Polska 2012, 10 min.
Poławiacze pereł (seria: „Podróże Kapitana Klipera”), reż. Stanisław Dulz, Polska 1987, 9 min. 4 sek

LISTOPAD

GÓRY, ŚLĄSK, KUJAWY…CZYLI REGIONY POLSKI

Na zbójeckich dróżkach (seria „Wędrówki Pyzy”), reż. Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1981, 9 min. 42 sek.
Wuj Karlik (seria „Bolek i Lolek wśród górników”), reż. Stanisław Dulz, Polska 1980, 9 min. 36 sek.
Wesele kujawskie (seria „Wędrówki Pyzy”), reż Piotr Paweł Lutczyn, Polska 1977, 9 min 46 sek.

GRUDZIEŃ

O CZYM WARTO PAMIĘTAĆ W ŚWIĘTA

Agatka i Zastępca (seria „Agatka), reż. Paweł Czarzasty, Polska 2015, 10 min.
Kto ukradł słońce? (seria „Hip hip hurra”), reż. Elżbieta Wąsik, Polska 2013, 13 min.
Dlaczego choinki boją się wycinki? (seria „Kaktus i mały”), reż. Marta Stróżycka, Polska 2013, 5 min.

STYCZEŃ

„U BABCI JEST SŁODKO ŚWIAT PACHNIE SZARLOTKĄ…”

Kakao (seria „Pamiętnik Florki), reż. Janusz Martyn, Polska 2016, 11 min.
Szukanie babci i dziadka (seria „Bali”), reż. Virgile Trouillot, Francja/Kanada 2010, 12 min. 25 sek.
Prezent (seria „Pamiętnik Florki), reż. Janusz Martyn, Polska 2016, 11 min.

LUTY

NUDA NIE JEST TAKA ZŁA. O EMOCJACH

Nuda (seria „Pamiętnik Florki”), reż. Anna Wróblewska-Dzwoniarek, Polska 2014, 11 min.
Gra (seria „Rodzina Treflików”), reż. Marek Skrobecki, Polska 2017, 8 min. 31 sek.
Basia i telewizor (seria „Basia”), reż. Marcin Wasilewski, Łukasz Kacprowicz, Polska 2018, 9 min.

MARZEC

TRADYCJE POLSKIEJ WSI

Na wsi (seria „Miś Kudłatek”), reż. Wiesław Nehrebecki, Polska 1973, 9 min. 30 sek.
Zielone ścieżki (seria „Przygody Bolka i Lolka”), reż. Franciszek Pyter, Polska 1974, 8 min. 47 sek.
Żniwa (seria „Wędrówki Pyzy”), reż. Stefan Szwakopf, Polska 1982, 9 min. 14 sek.

KWIECIEŃ

EKOLOGICZNIE ZNACZY W ZGODZIE Z NATURĄ

Dlaczego nie ma zgody na marnowanie wody? (seria „Katus i mały”), reż. Andrzej Piotr Morawski, Polska 2012, 5 min, 21 sek.
Tęcza (seria „Pamiętnik Florki), reż. Dorota Cieśla, Polska 2016, 11 min.
Smog (seria „Rodzina Treflików”), reż. Marek Skrobecki, Polska 2017, 8 min.31 sek.

MAJ

RUSZAMY W DROGĘ – BEZPIECZNA WYCIECZKA

Kwiat paproci (seria „Rodzina Treflików”), reż. Marek Skrobecki, Polska 2017, 8 min. 31 sek.
Czekolada czy batonik (seria „Pamiętnik Florki”), reż. Anna Wróblewska-Dzwoniarek, Polska 2014, 11 min.
Biwak (seria „Bolek i Lolek na wakacjach”), reż. Władysław Nehrebecki, Polska 1972, 9 min. 13 sek.

CZERWIEC

WAKACYJNE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE – ZWIEDZAMY POLSKĘ, ZWIEDZAMY ŚWIAT

Lubię stare zabawki (seria „Bali”), reż. Virgile Trouillot, Francja/Kanada 2009 Polska 2018, 12 min. 25 sek.
Chińszczyzna (seria „Rodzina Treflików”), reż. Marek Skrobecki, Polska 2018, 7 min. 34 sek.
Reksio Robinson (seria „Reksio”), reż. Józef Ćwiertnia, Polska 1975, 10 min. 24 sek.

PROPOZYCJE FILMÓW PEŁNOMETRAŻOWYCH DLA ZERÓWKI:

PAŹDZIERNIK

RÓŻNE MIEJSCA – RÓŻNE ZASADY, Kacper i Emma w teatrze, reż. Aurora Gossé/ Arne Lindtner Næss, Norwegia 2017, 81 min.

GRUDZIEŃ

CZYM JEST MAGIA ŚWIĄT? Pettson i Findus – Najlepsza Gwiazdka, reż. Ali Samadi Ahadi, Niemcy 2016, 82 min.

MARZEC

CZY STRACH MA WIELKIE OCZY? JAK POKONYWAĆ WŁASNE SŁABOŚCI? Gordon i Paddy, reż. Linda Hambäck, Szwecja 2017, 62 min.

CZERWIEC

PO WAKACJACH IDĘ DO SZKOŁY… Moja żyrafa, reż. Barbara Bredero, Belgia/ Holandia/ Niemcy 2017, 74 min.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY I-III

CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY

CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY
FILMOWE DROGOWSKAZY

PAŹDZIERNIK

DLACZEGO WARTO GRAĆ FAIR-PLAY, CZYLI O ZASADACH W GRUPIE
Solan i Ludwik – wyścig z serem,
reż. Rasmus A. Sivertsen, Norwegia 2015, 78 min.

LISTOPAD

JESTEŚMY RÓŻNI, ALE MOŻEMY SIĘ ZE SOBĄ PRZYJAŹNIĆ!
Biuro detektywistyczne Lassego i Mai: Pierwsza tajemnica
,
reż. Josephine Bornebusch, Szwecja 2018, 95 min.

GRUDZIEŃ

CO JEST WAŻNE W ŚWIĘTA?
Poczta świętego Mikołaja,
reż. Gorka Sesma, Hiszpania/ Kolumbia 2016, 90 min.

STYCZEŃ

WARTO DOTRZYMYWAĆ OBIETNIC!
Magiczny dywan
, reż. Karsten Kiilerich, Dania 2018, 81 min

LUTY

JAK SIĘ CZUJE OSOBA ODRZUCANA PRZEZ GRUPĘ?
CZYM JEST TOLERANCJA?
Były sobie człowieki
, reż. Jamel Debbouze, Belgia/ Chiny/ Francja/ Włochy 2015, 95 min.

MARZEC

KAŻDY DAR JEST SZCZEGÓLNY, CZYLI JAK DBAĆ O SWOJE TALENTY?
Liliana Pędziwiatr,
reż. Joachim Masannek, Niemcy 2018, 100 min.

KWIECIEŃ

ŚWIAT WOKÓŁ NAS, CZYLI O ROLI NATURY W ŻYCIU CZŁOWIEKA
Kumple z dżungli,
reż. David Alaux, Francja 2017, 97 min.

MAJ

CZYM JEST STRACH I W JAKI SPOSÓB SOBIE Z NIM RADZIĆ?
Kapitan Morten i Królowa Pająków
, reż. Kaspar Jancis/ Henry Nicholson/ Riho Unt, Belgia/ Irlandia/ Wielka Brytania/ Estonia 2018, 79 min.

CZERWIEC

CZY MOŻNA MIŁO SPĘDZAĆ CZAS BEZ MEDIÓW? SPOSOBY NA NUDĘ
Kacper i Emma szukają skarbu,
reż. Aurora Gossé/ Arne Lindtner Næss, Norwegia 74 min.

CYKL TRÓJFZAZWOY

CYKL TRÓJWYMIAROWY
FILMOWY ALFABET

Cykl prezentowany w kinach cyfrowych.

LISTOPAD

I JAK INTERNET
Ralph Demolka w internecie 3D,
reż. Rich Moore/ Phil Johnston, USA 2018, 112 min.

STYCZEŃ

B JAK BAŚŃ
Królowa śniegu: Po drugiej stronie lustra 3D,
reż. Robert Lence/ Aleksey Tsitsilin, Rosja 2018, 80 min.

MARZEC

E JAK EFEKTY SPECJALNE
Iniemamocni 2 3D,
reż. Brad Bird, USA 2018, 118 min.

MAJ

P JAK PRZYRODNICZY
Robaczki z zaginionej dżungli 3D,
reż. Hélène Giraud/ Thomas Szabo, Chiny/ Francja/ Gwadelupa 2018, 92 min

REKOLEKCJE Z FILMEM

REKOLEKCJE Z FILMEM

MARZEC / KWIECIEŃ

EUCHARYSTIA – CENTRUM ŻYCIA CHRZEŚCIJANINA
Największy z cudów,
reż. Bruce Morris, Meksyk 2011, 70 min.

Ilość zajęć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

CYKL TRÓJFZAZWOY

WARSZTATY SPOŁECZNE
CYKL EKOLOGICZNY

PAŹDZIERNIK

PO CO NAM DRZEWA? O wpływie przyrody na człowieka.

GRUDZIEŃ

CZY PRZYRODZIE MOŻE BYĆ SMUTNO? O wpływie człowieka na przyrodę

LUTY

CO TO JEST EKOLOGIA? Człowiek jako opiekun planety.

KWIECIEŃ

JESTEM MAŁY, ALE ODPOWIEDZIALNY! Moje ekologiczne działania.

CZERWIEC

KOCHAM MOJĄ PLANETĘ! O różnorodności biologicznej Ziemi.

WARSZTATY MEDIALNE

WARSZTATY MEDIALNE
CYKL: ZAWÓD - ARTYSTA

PAŹDZIERNIK

ARCHITEKT – projektujemy miasto marzeń.

LISTOPAD

MUZYK – gramy na czym się da.

GRUDZIEŃ

AKTOR – wcielamy się w wymarzone role.

STYCZEŃ

ARTYSTA MALARZ – tworzymy malarskie arcydzieło.

LUTY

PISARZ – piszemy książkę, którą sami chcielibyśmy przeczytać.

MARZEC

RZEŹBIARZ – rzeźbimy ulubionego bohatera.

KWIECIEŃ

FOTOGRAF – uwieczniamy niezapomniane chwile.

MAJ

FILMOWIEC-ANIMATOR – animujemy wymyślone postaci.

CZERWIEC

KREATOR MODY – kreujemy strój przyszłości.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY IV-VI

CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY

CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY
FILMOWE DROGOWSKAZY

PAŹDZIERNIK

DLACZEGO POTRZEBUJEMY WSPARCIA OD DRUGIEGO CZŁOWIEKA? SIŁA PRZYJAŹNI
Łowcy czarownic
, reż. Raško Miljković, Macedonia/ Serbia 2018, 86 min.

LISTOPAD

REAGUJ, GDY DZIEJE SIĘ PRZEMOC!
Hej, sokoły!,
reż. Bragi Thor Hinriksson, Islandia 2018, 97 min.

GRUDZIEŃ

SWOJĄ PASJĄ MOŻESZ ZMIENIAĆ ŚWIAT!
Przygody Finna,
reż. Frans Weisz, Holandia 2013, 90 min.

STYCZEŃ

JAKA JEST TWOJA SUPERMOC? UWIERZ W SIEBIE!
Supa Modo
, reż. Likarion Wainaina, Niemcy/ Kenia 2018, 74 min

LUTY

JAK PRZETRWAĆ TRUDNE MOMENTY W ŻYCIU?
Dzień czekolady,
reż. Jacek Piotr Bławut, Polska 2018, 75 min.

MARZEC

CO NAS MOTYWUJE DO DZIAŁANIA?
Władcy przygód. Stąd do Oblivio, reż. Tomasz Szafrański, Polska 2019, 101 min.

KWIECIEŃ

CZŁOWIEK KONTRA NATURA
Operacja Arktyka,
reż. Grethe Bøe-Waal, Norwegia 2014, 87 min.

MAJ

CYBERUZALEŻNIENI. O ROLI MEDIÓW W NASZYM ŻYCIU
Labirynt,
reż. Douglas Boswell, Belgia 2014, 99 min.

CZERWIEC

DLACZEGO SIĘ BOIMY? O SILE NASZEJ WYOBRAŹNI
Zegar czarnoksiężnika,
reż. Eli Roth, Indie/ Kanada/ USA 2018, 104 min.

CYKL TRÓJFZAZWOY

CYKL TRÓJWYMIAROWY
FILMOWY ALFABET

Cykl prezentowany w kinach cyfrowych.

PAŹDZIERNIK

S JAK SCENOGRAFIA
Dziadek do orzechów i cztery królewstwa 3D,
reż. Lasse Hallström/ Joe Johnston, USA 2018, 99 min.

LUTY

B JAK BAŚŃ FILMOWA
Aladyn 3D,
reż. Guy Ritchie, USA 2019, 128 min.

CZERWIEC

R JAK REMAKE
Król Lew 3D,
reż. Jon Favreau, USA 2019, 118 min.

REKOLEKCJE Z FILMEM

REKOLEKCJE Z FILMEM

MARZEC / KWIECIEŃ

TAJEMNICE WIARY – WIEDZA TYLKO DLA PRYMUSÓW CZY DLA KAŻDEGO?
Marcelino, chleb i wino,
reż. Ladislao Vajda, Hiszpania/ Włochy 1955, 91 min

Ilość zajęć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

SZKOŁA PODSTAWOWA KLASY VII-VIII

CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY

CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY
FILMOWE DROGOWSKAZY

PAŹDZIERNIK

MOTYWACJA – PODSTAWA SUKCESU
Mamy talent!,
reż. Christian Lo, Norwegia/ Szwecja 2018, 94 min.

LISTOPAD

PRZEMOC W SZKOLE
Żałuję!,
reż. Dave Schram, Holandia 2013, 95 min.

GRUDZIEŃ

CZY WIESZ, CO JESZ? O NAWYKACH ŻYWIENIOWYCH I ICH WPŁYWIE NA NASZE ŻYCIE
Cały ten cukier,
reż. Damon Gameau, Australia 2014, 90 min.

STYCZEŃ

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA JAKO BARIERY W KONTAKCIE Z DRUGIM CZŁOWIEKIEM
Rok polarny,
reż. Samuel Collardey, Francja 2018, 94 min.

LUTY

MOJE MOCNE STRONY. O SAMOAKCEPTACJI
Miss Impossible,
reż. Emilie Deleuze, Francja 2016, 90 min.

MARZEC

GNIEW I ZŁOŚĆ. JAK RADZIĆ SOBIE Z TRUDNYMI EMOCJAMI?
Kickbokserka,
reż. Johan Timmers, Holandia 2018, 84 min.

KWIECIEŃ

CO MOGĘ ZROBIĆ DLA ŚWIATA? O DOMINACJI CZŁOWIEKA NAD NATURĄ
Więcej niż miód,
reż. Markus Imhoof, Austria/ Niemcy/ Szwajcaria 2012, 95 min.

MAJ

CZY ŚWIAT POTRZEBUJE SUPERBOHATERÓW?
Niewidzialny chłopak – Nowa Generacja,
reż. Gabriele Salvatores, Włochy 2018, 100 min.

CZERWIEC

WAKACYJNA LABA, CZY… ŻYCIOWA LEKCJA?
Moje wakacje z Rudym,
reż. Kriv Stenders, Australia 2016, 88 min.

REKOLEKCJE Z FILMEM

REKOLEKCJE Z FILMEM

MARZEC / KWIECIEŃ

TRUDNA PRZESZŁOŚĆ – PRZESZKODA W DRODZE DO NIEBA?
Dotknij nieba
, reż. Andrew Erwin/ Jon Erwin, USA 2018, 110 min

Ilość zajęć ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

CYKL TRÓJFZAZWOY

WARSZTATY SPOŁECZNE
CYKL EKOLOGICZNY

PAŹDZIERNIK

WPŁYW CZŁOWIEKA NA ŚRODOWISKO NATURALNE. Naukowe badania i dowody

GRUDZIEŃ

WPŁYW NATURY NA „CZŁOWIEKA MIEJSKIEGO”, czyli po co nam drzewa w mieście.

LUTY

EKOLOGICZNE PROJEKTY JUTRA. Projektujemy miasto przyszłości.

KWIECIEŃ

JA JAKO ŚWIADOMY KONSUMENT. Jak moje decyzje zakupowe wpływają na świat?

MAJ

JAK ZNANE MARKI DZIAŁAJĄ „EKO”? Analizy przykładów ekologicznego trendu.

WARSZTATY MEDIALNE

WARSZTATY MEDIALNE
CYKL WYRAŹ SIĘ PRZEZ MEDIA!

PAŹDZIERNIK

CZYM JEST PRZEKAZ MEDIALNY i dlaczego trzeba nauczyć się go czytać?

LISTOPAD

TWÓJ PROFIL – TWOJA SPRAWA. Autoprezentacja w mediach społecznościowych.

GRUDZIEŃ

DZIĘKUJĘ, NIE HEJTUJĘ.

STYCZEŃ

„SELFIE” CZYLI JA TU I TERAZ! Od autoportretu do „selfie”.

LUTY

Jak wykorzystać „SELFIE” W PROJEKCIE SPOŁECZNYM?

MARZEC

INTERNET – SPOSÓB NA ŻYCIE? Blogi, vlogi, youtuberzy.

KWIECIEŃ

OD „ANTYGONY” DO REKLAMY AUTOBUSU – zasada trzech aktów w kulturze popularnej.

MAJ

TEKST, KOMIKS, STORYBOARD – ogranicza nas tylko wyobraźnia!

CZERWIEC

RELACJA REPORTERSKA.

SZKOŁY PONADPODSTAWOWE

CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY

CYKL PROFILAKTYCZNO-SPOŁECZNY
FILMOWE DROGOWSKAZY

PAŹDZIERNIK

CZY CEL UŚWIĘCA ŚRODKI? O HIERARCHII WARTOŚCI
Jestem najlepsza. Ja Tonya,
reż. Craig Gillespie, USA 2017, 119 min.

LISTOPAD

WPŁYW JEDNOSTKI NA GRUPĘ I PRZEMOC RÓWIEŚNICZA
Mam dość!,
reż. Tessa Schram, Holandia 2016, 100 min.

GRUDZIEŃ

CZYM JEST MOWA NIENAWIŚCI? JAK RODZĄ SIĘ STEREOTYPY I UPRZEDZENIA?
Green Book,
reż. Peter Farrelly, USA 2018, 130 min.

STYCZEŃ

OD FANATYZMU DO TERRORYZMU. ŹRÓDŁA PRZEMOCY
Utoya, 22 lipca, reż. Erik Poppe, Norwegia 2018, 90 min.

LUTY

JĘZYKI MIŁOŚCI. O SZTUCE KOMUNIKACJI
Old boys,
reż. Toby MacDonald, Wielka Brytania 2018, 90 min.

MARZEC

WOLNOŚĆ W SIECI?
Czyściciele internetu,
reż. Moritz Riesewieck/ Hans Block, Brazylia/ Holandia/ Japonia/ Niemcy/ USA/ Wielka Brytania/ Włochy 2018, 88 min.

KWIECIEŃ

ŚWIADOMY KONSUMENT, CZYLI CO MOGĘ ZROBIĆ DLA ŚWIATA?
Zjedz to,
reż. Grant Baldwin, Kanada/ USA/ Wielka Brytania 2014, 75 min.

MAJ

RODZINA WOBEC PROBLEMU UZALEŻNIENIA
Mój piękny syn,
reż. Felix Van Groeningen, USA 2018, 111 min.

CZERWIEC

O SILE WEWNĘTRZNEJ MOTYWACJI
Maiden,
reż. Alex Holmes, Wielka Brytania 2018, 97 min.

WARSZTATY MEDIALNE

WARSZTATY MEDIALNE
CYKL: MINIWYKŁADY Z KLASYKI FILMOWEJ

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z twórczością klasycznych reżyserów kinematografii polskiej i światowej. Poprzez analizę fragmentów dzieł filmowych uczniowie poznają specyfikę twórczości każdego z autorów, a także udoskonalą umiejętność analizy dzieła audiowizualnego. Zajęcia trwają ok. 90 minut. Maksymalna ilość uczestników: 60 osób.

PAŹDZIERNIK

Motywy malarskie w filmach ANDRZEJA WAJDY.

LISTOPAD

ALFRED HITCHCOCK – mistrz suspensu.

GRUDZIEŃ

Filmowe miasta w twórczości WOODY ALLENA.

STYCZEŃ

Obraz Polski w filmach WOJCIECHA SMARZOWSKIEGO.

LUTY

Światowy sukces reżyserski AGNIESZKI HOLLAND.

MARZEC

Kobiety u PEDRO ALMODÓVARA.

KWIECIEŃ

Arcydzieła MILOŠA FORMANA.

MAJ

ROMAN POLAŃSKI – twórca na emigracji.

CZERWIEC

STEVEN SPIELBERG – człowiek-instytucja.

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA, SENIORZY

WSPÓŁCZESNE KINO POLSKIE WOBEC PRZESZŁOŚCI

PAŹDZIERNIK

HISTORIA W FILMOWYCH KADRACH. POLSKIE EPOPEJE FILMOWE
Kamerdyner,
reż. Filip Bajon, Polska 2018, 150 min.

LISTOPAD

WSPÓŁCZESNE KINO POLSKIE WOBEC PRL-U
Wspomnienie lata,
reż. Adam Guziński, Polska 2016, 87 min.

GRUDZIEŃ

OBRAZ HOLOCAUSTU W KINIE POLSKIM
W imię matek – Historia Ireny Sendlerowej,
reż. Mary Skinner, Polska/ USA 2010, 67 min.

STYCZEŃ

JAK KINO RADZI SOBIE Z TRUDNĄ PRZESZŁOŚCIĄ?
Wilkołak,
reż. Adrian Panek, Holandia/ Niemcy/ Polska 2018, 88 min.

LUTY

FILM DOKUMENTALNY WOBEC HISTORII
Habit i zbroja,
reż. Paweł Pitera, Niemcy/ Litwa/ Polska 2017, 100 min.

MARZEC

POLSKI REPORTAŻ WOBEC PRZESZŁOŚCI
Jeszcze dzień życia
, reż. Damian Nenow/ Raúl de la Fuente, Belgia/ Hiszpania/ Niemcy/ Polska/ Węgry 2018, 85 min.

KWIECIEŃ

OBRAZ WOJNY W POLSKIEJ PRZESTRZENI FILMOWO -MEDIALNEJ
53 wojny,
reż. Ewa Bukowska, Polska 2018, 82 min.

MAJ

KINO WOBEC POLSKIEJ TOŻSAMOŚCI
Twarz,
reż. Małgorzata Szumowska, Polska 2018, 91 min.

CZERWIEC

KINO POLSKIE WOBEC ALKOHOLIZMU
Zabawa zabawa,
reż. Kinga Dębska, Polska 2018, 88 min.

SENIORZY, STUDENCI UTW

kinoszkoła seniora

KINOSZKOŁA
SENIORA

PAŹDZIERNIK

DLACZEGO TRUDNO JEST ROZMAWIAĆ O UCZUCIACH?
7 uczuć,
reż. Marek Koterski, Polska 2018, 116 min.

LISTOPAD

ZA KULISAMI SŁAWY
Pavarotti,
reż. Ron Howard, USA/ Wielka Brytania 2019, 114 min.

GRUDZIEŃ

OD TOLERANCJI DO KSENOFOBII
Green Book,
reż. Peter Farrelly, USA 2018, 130 min.

STYCZEŃ

DLACZEGO WARTO BYĆ OPTYMISTĄ?
Pełnia życia,
reż. Andy Serkis, Wielka Brytania 2017, 117 min.

LUTY

HISTORIA MEZALIANSU
Kamerdyner,
reż. Filip Bajon, Polska 2018, 150 min.

MARZEC

ALKOHOLIZM WŚRÓD KOBIET
Zabawa zabawa,
reż Kinga Dębska, Polska 2018, 88 min.

KWIECIEŃ

OTWARTOŚĆ NA ZMIANY. DLACZEGO SŁUŻYMY IDEOLOGIOM?
Tajemnice Joan,
reż. Trevor Nunn, Wielka Brytania 2018, 110 min.

MAJ

PSYCHOLOGICZNE MECHANIZMY WŁADZY
Czwarta władza,
reż. Steven Spielberg, USA 2017, 115 min.

CZERWIEC

KOBIETY-BUNTOWNICZKI. WALKA Z UPRZEDZENIAMI
Maiden,
reż. Alex Holmes, Wielka Brytania 2019, 97 min.

DLA NAUCZYCIELI, RODZICÓW I OPIEKUNÓW

SZKOLENIA

Tematyka zajęć związana jest z funkcjonowaniem dzieci i młodzieży w świecie nowych mediów oraz kształtowaniem pozytywnych relacji między dzieckiem a dorosłym. Proponujemy spotkania oddzielne – dla gron pedagogicznych i rodziców/opiekunów. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatowej i trwają średnio ok. 120 minut (istnieje możliwość przeprowadzenia zajęć krótszych lub dłuższych). Prowadzącymi zajęcia są wykładowcy akademiccy, metodycy oraz trenerzy. Zajęcia mogą być przeprowadzone w dowolnie wybranym przez Państwa terminie. Szczegółowe informacje i zapisy pod numerem telefonu: 605 569 746.

TEMATYKA ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI:
 • Wykorzystanie filmu i nowych mediów na godzinach do dyspozycji wychowawcy
 • Otwarte zasoby edukacyjne – wyszukiwanie, adaptacja, publikowanie.
 • Jak z rozmawiać z uczniami o korzyściach i zagrożeniach wynikających z użytkowania Internetu?
 • Jak reagować na sytuacje przemocowe w szkole?
 • Cyberprzemoc. Jak przeciwdziałać i rozwiązywać problemy związane z przemocą w sieci?
 • Konstruktywna komunikacja, czyli o relacji nauczyciel-uczeń w duchu Porozumienia bez Przemocy.
 • Mapa myśli – naucz swoich uczniów się uczyć.
TEMATYKA ZAJĘĆ DLA RODZICÓW:
 • Jak wspomagać dziecko w nauce? Rola nowych mediów w procesie uczenia się.
 • Film jako wsparcie w wychowaniu.
 • Korzyści i zagrożenia wynikające z użytkowania internetu.
 • Cyberprzemoc – moje dziecko jako kat…, moje dziecko jako ofiara…
 • Konstruktywna komunikacja rodzic – dziecko w duchu Porozumienia bez Przemocy

OFERTA NA FERIE I WAKACJE

WARSZTATY MŁODEGO FILMOWCA
KRĘCIMY!

Dla uzdolnionych teatralnie, robiących zdjęcia i filmy oraz dla tych, którzy chcą poznać podstawy produkcji filmowej proponujemy tygodniowe Warsztaty Młodego Filmowca. Młodzi filmowcy wykonają własną adaptację znanego dzieła literackiego.
Zajęcia trwają 5 dni (4 dni na planie filmowym, w piątym dniu premiera filmu), podczas których uczestnicy:

 • wezmą udział w castingu do ról filmowych;
 • samodzielnie wykonają rekwizyty i scenografię do filmu;
 • poznają w praktyce pracę: reżysera, operatora filmowego, dźwiękowca, oświetleniowca i aktora;
 • będą mogli zobaczyć efekty swojej pracy na ekranie kinowym;
 • zaproszą gości na uroczystą premierę swojego filmu.

Chęć uczestnictwa w warsztatach prosimy zgłaszać koordynatorowi w Państwa kinie.
Warunkiem uruchomienia warsztatów jest pozyskanie przez kino dotacji na organizację przedsięwzięcia.

WYKAZ KIN I INSTYTUCJI

belchatow

BEŁCHATÓW

Kino Kultura Jacek Olejnik Tel. 505 681 731 kino@mckbel.eu

bialogard

BIAŁOGARD

Kino Centrum Marcin Medziński Tel. 509 858 558 Tel. /94/ 311 90 90 m.medzinski@bialogard.info

brzeg

BRZEG DOLNY

Kino Odra Elżbieta Polak Tel. /71/ 319 52 52 dok@brzegdolny.pl

BRZESZCZE

Kino Wisła Łukasz Kurpas Tel. 696 595 515 kinowisla@ok.brzeszcze.pl

BUK

Kino Wielkopolanin, Małgorzata Starosta, Tel. /61/ 814 03 70, kino@bibliotekabuk.pl

BYTOM

BCKino, Anna Bula, tel. 32 389 31 09 w. 106, a.bula@becek.pl

BYTÓW

Kino Albatros, Marzena Gierszewska, Tel. /59/ 822 23 09 kino@bck-bytow.pl

cieszyn

CIESZYN

Dom Narodowy, Grzegorz Żydek, Tel. 784 081 277, g.zydek@domnarodowy.pl

czechowice

CZECHOWICE-DZIEDZICE

Kino Świt, Monika Guga, Tel. /32/ 215 31 59, m.guga@mdk.czechowice-dziedzice.pl

czerwionka

CZERWIONKA-LESZCZYNY

Miejski Ośrodek Kultury w Czerwionce-Leszczynach, Sylwia Wolnik, Tel. /32/ 43 11 634, /32/ 43 18 955, organizacyjny@mokcl.pl

darlowo

DARŁOWO

Kino Bajka, Magdalena Cichocka, Tel. 796 649 111, kino.darlowo@wp.pl

dabrowa

DĄBROWA GÓRNICZA

Kino Kadr, Grzegorz Drygała, Tel. 608 364 020, grzegorz.drygala@palac.art.pl; Kamila Szwarc, Tel. 668 450 642, kamila.szwarc@palac.art.pl

DrawskoP.

DRAWSKO POMORSKIE

Kino Drawa, Marta Wendykowska, Tel. 605 900 701, m.wendykowska@kulturadrawsko.pl

gryfino

GRYFINO

Gryfiński Dom Kultury, Monika Drabik, Tel. 692 228 884, monika.drabik@gdk.com.pl

Kęty

KĘTY

Dom Kultury w Kętach, Dorota Wojewodzic, Tel. /33/ 844 86 76, dorota.wojewodzic@domkultury.kety.pl

kielce

KIELCE

Kino Moskwa, Aleksandra Wójcik, Tel. /41/ 34 447 34, 519 173 873, moskwa@kinomoskwa.pl

knurow

Knurów

Kino Scena Kultura, Justyna Kosik, Tel. /32/ 332 63 81, info@kinoscenakultura.pl

konin-centrum

KONIN

Kino Centrum, „Camfilm” Katarzyna Kubacka-Seweryn, Tel. 600 452 347, kkubacka@kinorp.pl

konin

KONIN

Kino Oskard, Izabela Matyba, Tel. 502 137 905, i.matyba@ckis.konin.pl

KOŚCIAN

Kościański Ośrodek Kultury, Aleksandra Urbanowicz-Nieradko, Tel. 609 445 947, aleksandra.urbanowicz@gmail.com

krakow

KRAKÓW

Kino Mikro, Joanna Zabłocka-Skorek, Tel. 605 569 746, kinoszkola@gmail.com

krobia

KROBIA

Kino Szarotka, Janusz Tomyślak, Tel. 601 054 843, kultura@krobia.pl, szarotka@kinoszarotka.pl

lipno

LIPNO

Kino Nawojka, Monika Głowacka, Tel. 606 760 242, glowackamonika@o2.pl

luban

LUBAŃ

Kino Wawel, Ryszard Dziubka, Tel. /75/ 646 38 03, kino.wawel@gmail.com

makow

MAKÓW MAZOWIECKI

Kino Mazowsze, Małgorzata Karolak, Tel. 698 674 305, kinomazowsze@gmail.com

mck_sokol_logo_belka_poziom1

NOWY SĄCZ

Kino Sokół, Marta Witek, Tel. /18/ 448 26 09, m.witek@mcksokol.p

olawa

OŁAWA

Kino Odra, Ewa Marmulewicz, Tel. /71/ 735 15 75 wew. 16, em@kultura.olawa.pl

ostrow

OSTRÓW MAZOWIECKA

Kino Ostrovia, Agnieszka Suwalska, Tel. 662 830 481, agnieszkasuwalska@mdkostrowmaz.pl

oswiecim2

OŚWIĘCIM

Kino Planet Cinema, Paulina Darowska, Tel. 501 435 265, p.darowska@planet-cinema.pl

piastow

PIASTÓW

Kino Sokół, Marta Witek, Tel. /18/ 448 26 09, m.witek@mcksokol.p

poznan

POZNAŃ

Kino Pałacowe (Centrum Kultury Zamek), Piotr Szczyszyk, Tel. 607 409 078, p.szczyszyk@ckzamek.pl

pszczew

PSZCZEW

Gminny Ośrodek Kultury w Pszczewie , Kamila Basińska, Tel. /95/ 749 23 22, kino@gokpszczew.pl

Radomsko

RADOMSKO

Kino Pasja, Marta Renik, Tel. 792 425 488, kino@mdkradomsko.pl

rybnik

RYBNIK

Teatr Ziemi Rybnickiej, Izabela Barska-Kaczmarczyk, Tel. /32/ 433 27 24, 693 135 554, izabarska.tzr@gmail.com

rydultowy

RYDUŁTOWY

Rydułtowskie Centrum Kultury „FENIKS”, Edyta Suchodolska, Tel. 664 524 843, biuro@rck.rydultowy.pl

siemianowice

SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE

Siemianowickie Centrum Kultury – Park Tradycji, Anna Kokot, Tel. 797 856 886, kinoszkola@siemck.pl

SŁAWKÓW

Miejski Ośrodek Kultury, Ewelina Grzegorzewska, Tel. 606 168 666, sekretariat@kinoszkola.pl

slupca

SŁUPCA

Kino Sokolnia, Krzysztof Raczyński, Tel. 698 758 950, biuro@kinosokolnia.pl

sochczew

SOCHACZEW

Kino Odeon, Jakub Milewski, Tel. 532 999 434, j.milewski@kinoodeon.pl

sosnowiec

SOSNOWIEC

Sala Widowiskowo - Koncertowa MUZA, Ewelina Grzegorzewska, Tel. 606 168 666, sekretariat@kinoszkola.pl

starachowice

STARACHOWICE

Starachowickie Centrum Kultury, Michał Pajek, Tel. 509 441 778, michal.pajek@sck.org.pl

STARGARD

STARGARD

Stargardzkie Centrum Kultury, Anita Kubera, Tel. /91/ 578 32 31, anita.kubera@sck.stargard.pl

stary-sącz

STARY SĄCZ

Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari, Justyna Liszkowska, Tel. 884 891 734, justyna.liszkowska@gmail.com

szamotuly

SZAMOTUŁY

Kino Halszka, Izabela Szymańska, Tel. 605 299 325, kino-halszka@wp.pl

srem

ŚREM

Śremski Ośrodek Kultury, Waldemar Paszkiewicz, Tel. /61/ 28 30 710, kinoteatrslonko@gmail.com

Świdwin

ŚWIDWIN

Świdwiński Ośrodek Kultury,Renata Nizioł, Tel. 797 816 008, rniziolzamek@wp.pl

trzebnica-razem

TRZEBNICA

Kino Polonia, Barbara Ulatowska, Tel. 724 658 300, barbara.ulatowska@gckis.trzebnica.pl

tychowo

TYCHOWO

Anna Węglarska, Tel. /94/ 314 68 94,gok.tychowo@wp.pl

tychy

TYCHY

Teatr Mały, Ewelina Grzegorzewska, Tel. 606 168 666, sekretariat@kinoszkola.pl

wadowice

WADOWICE

Kino Centrum, Angelika Żmija, Tel. /33/ 82 33 957, angelika@wck.wadowice.pl/ Sylwester Rabenda, Tel. 604 072 373, kino@wck.wadowice.pl

wieliczka

WIELICZKA

Powiatowy Park Rozwoju,Krzysztof Jagliński, Tel. 509 961 481, kontakt@kinokampus.pl

wielun

WIELUŃ

Kino Syrena, Jacek Olejnik, Tel. 660 742 790, kino@wdkwielun.pl

wloszczowa

WŁOSZCZOWA

Kino Muza, Grzegorz Krzywonos, Tel. 664 137 017, kino@dkwloszczowa.pl

wroclaw

WROCŁAW

Dolnośląskie Centrum Filmowe, Katarzyna Jańska, tel. 667 535 003, edukacja@dcf.wroclaw.pl, Agnieszka Przystaś, Tel. /71/ 793 21 51

wronki

WRONKI

Wroniecki Ośrodek Kultury, Ilona Fudali, Tel. 606 545 696, teatr@wokwronki.pl

zagorow

ZAGÓRÓW

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Piotr Łakomiak, Tel. /63/ 27 48 110, mgokzagorow@op.pl

Zawiercie

ZAWIERCIE

Miejski Ośrodek Kultury „Centrum”, Zofi a Szczypka, Tel. 728 325 043, /32/ 67 213 39, kinozawiercie@interia.pl

zlocieniec

ZŁOCIENIEC

Kino Mewa, Magdalena Owczarek, Tel. 721 889 507, zokzloc@pro.onet.pl

zywiec

ŻYWIEC

Kino Janosik, Anna Jafernik, Tel. 512 532 155, a.jafernik@kinojanosik.pl

KONTAKT

Interdyscyplinarny Program Edukacji Medialnej i Społecznej „KinoSzkoła”
Ogólnopolski program złożony z różnorodnych form edukacyjnych, których zasadniczym celem jest wzrost świadomości oraz kompetencji medialnych i społecznych wśród przedszkolaków, uczniów nauczycieli, rodziców oraz seniorów i słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku.

„KinoSzkoła” Fundacja Rozwoju Kompetencji Medialnych i Społecznych

 • ul. Batorego 1/6,
  43-100 Tychy

Sekretariat:

Close Menu
×

Koszyk

Zapisz się do newslettera

i bądź z nami na bieżąco.

Doktor nauk humanistycznych, filmoznawczyni, pedagożka, certyfikowana trenerka PISF i CEO w zakresie edukacji filmowej. Dysertację doktorską pt.: „Aksjologiczne aspekty edukacji audiowizualnej w kontekście dominujących postaw odbiorczych uczniów polskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych” obroniła na Uniwersytecie Jagiellońskim. Przez kilka lat pracowała w śląskich szkołach ponadgimnazjalnych jako nauczycielka Wiedzy o Kulturze. W tym czasie, w I Liceum Ogólnokształcącym w Tychach zainicjowała festiwal kultury młodzieży szkolnej „Kruczek z COOLturą”, który na stałe wszedł do harmonogramu imprez szkolnych.Od kilkunastu lat zajmuje się edukacją filmowo-medialną dzieci i dorosłych.

Była autorką i koordynatorką pięciu edycji Multimedialnego Programu Edukacyjnego realizowanego przez Apollo Film w miastach województwa małopolskiego. W 2011 roku stworzyła Interdyscyplinarny Projekt Edukacji Medialnej „KinoSzkoła”, w którym uczestniczy kilkadziesiąt tysięcy uczniów z całej Polski. Przez kilka lat była przewodniczącą Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Vendetta”, prowadzonego przez Tyskie Stowarzyszenie Promocji Kultury Młodych przy Kinie Andromeda w Tychach.

W 2010 roku zasiadała w jury Dziecięcego Festiwalu Filmowego „Galicja”. W 2009 roku zdobyła Nagrodę Publiczności na I Ogólnopolskim Konkursie Prelegentów Filmowych, który odbywał się podczas Festiwalu Filmowego w Zwierzyńcu. Prywatnie (prawie)spełniona rockmanka i szczęśliwa mama dwóch urwisów – Franka i Małego Lu. Jej marzeniem jest otworzenie niewielkiego, studyjnego kina.

Doktor nauk humanistycznych, filmoznawca, autor programów edukacji filmowo-medialnej, specjalizuje się w zagadnieniach audiowizualnej komunikacji kulturowej, manipulacji i perswazji w mediach. Wiedzę kulturoznawczą wykorzystuje do badań nad potrzebami edukacyjnymi nauczycieli i uczniów.

Obszar zainteresowań dopełnia tematyka pracy magisterskiej i rozprawy doktorskiej obejmująca zagadnienia tożsamości kulturowej badanej poprzez teksty kultury: komiks i film animowany. Jego pierwszy zawód – aktora – pomaga w prowadzeniu interaktywnych zajęć z dziećmi. Szczególnie lubi tworzyć z dziećmi i młodzieżą filmy animowane i aktorskie. Przez wiele lat zasiadał w zarządzie Tyskiego Stowarzyszenia Promocji Kultury Młodych, organizując imprezy filmowe oraz kultową już cykliczną imprezę „Reggae na lodzie”. Do czasów zamknięcia prowadził Kina „Ars” w Dąbrowie Górniczej i „Adria” w Mikołowie.

Współzałożycielka śląskiej Wioski Rodziców, współorganizatorka pierwszej na Śląsku Konferencji Empatii, uczestniczka wielu warsztatów z Porozumienia bez Przemocy, empatyczna opiekunka dzieci na rodzinnych obozach Inkubatora Empatii, wytrwale praktykująca i pogłębiająca język żyrafy. Na co dzień pracuje w szkole wierząc, że skuteczne nauczanie oparte jest na relacji.

Doktor nauk humanistycznych związany z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Prowadzi konwersatoria i laboratoria m.in. z przedmiotów: Główne kierunki filmu światowego, Wiedza o telewizji, Kanon kina światowego, Pogranicza mediów, Film w kulturze cyfrowej, Ekrany w kulturze, Interpretacja przekazów audiowizualnych, Kino współczesne – gatunki i autorzy. Współpracował z „Kwartalnikiem Filmowym”, Kwartalnikiem Kulturalnym „Opcje”, dwutygodnikiem internetowym „artPAPIER”. Interesuje się współczesną kinematografią mainstreamową (szczególnie amerykańską), telewizją jakościową, problematyką wirtualnej rzeczywistości oraz wpływem nowych mediów na tradycyjnie pojmowane kino.

Z młodzieżą pracuje od 1999 roku. Jest pomysłodawcą warsztatów dziennikarskich, które organizuje i prowadzi cyklicznie od 2004 roku. Jako lider Filmoteki Szkolnej w województwie mazowieckim prowadzi warsztaty filmowe dla nauczycieli i uczniów, m.in. animacji poklatkowej. W 2015 roku został uhonorowany Nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w dziedzinie edukacji filmowej. Jest animatorem w Mazowieckim Programie Edukacji Kulturalnej. Szkoli nauczycieli, uczniów i rodziców w zakresie bezpiecznego korzystania z internetu w ramach programu „Cybernauci”. Współpracuje z Centrum Edukacji Obywatelskiej. Realizuje projekt Filmowe Lekcje Wychowawcze fundacji Generator. Jest autorem scenariuszy lekcji dostępnych na stronach Legalna Kultura oraz Edukacja Filmowa. Wchodził w skład jury nauczycieli podczas 33. Międzynarodowego Festiwalu Filmów dla Dzieci i Młodzieży „Ale Kino”. Ukończył studia podyplomowe StART! dla nauczycieli w Warszawskiej Szkole Filmowej. Na co dzień uczy języka polskiego w Zespole Szkół Budowlanych w Radomiu. Prowadzi strony internetowe www.filmowy.radom.pl oraz www.festiwalowa.radom.pl.

Filmoznawczyni i lektorka języka polskiego jako obcego. Adiunkt w Zakładzie Filmoznawstwa i Wiedzy o Mediach UŚ. Stypendystka Fulbrigt Slavic Award na University of Washingyon w Seattle (2017/18), w 2016/17 lektorka języka polskiego w paryskom Inalco. Zaangażowana w liczne projekty edukacji medialnej w całej Polsce. Jest też autorką naukowych opracowań z zakresu nauczania o filmie i fotografii. Prowadzi edukacyjny blog: www.lekcjeofilmie.pl. Wydała dwie filmoznawcze książki: „Dotyk światła” (2012) i „Filmowe cuda i sztuczki magiczne. Szkice z archeologii kina” (2015). Laureatka głównej nagrody im. Inki Brodzkiej-Wald za najlepszą pracę doktorską z zakresu współczesnej humanistyki (2012).Współzałożycielka katowickiej Fundacji dla Filmu i Fotografii.

Absolwentka studiów StART w Warszawskiej Szkole Filmowej, filologii polskiej UAM w Poznaniu. Nauczyciel, edukator, trener, a także mentor i kierownik w kursach internetowych. Prowadzi warsztaty z edukacji filmowej i nowych mediów, praktycznego tworzenia filmu animowanego, dokumentalnego oraz fabularnego, organizuje Filmowe Gry Miejskie na terenie w całej Polski. Autorka scenariuszy lekcji filmowych i materiałów edukacyjnych dla PISF, CEO, Fundacji Generator, Akademii Dokumentalnej Against Gravity, Monolith Films, Cinema City, Helios. Prelegentka filmoznawcza Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej, Akademii Filmowej Otwórz Oczy!, Akademii Dokumentalnej, KinoSzkoły oraz Akademii Filmowej Multikina, Cinema City. Członek Zespołu ds. Młodej Widowni SKSiL. Współorganizatorka ogólnopolskiej konferencji filmoznawczej dla nauczycieli Przestrzenie Inspiracji w Lublinie. W 2015 roku otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza

Absolwentka studiów Praktycznej Edukacji Filmowej „stART” w Warszawskiej Szkole Filmowej. Z wykształcenia animatorka kultury i nauczycielka edukacji filmowej w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Staszica w Połczynie-Zdroju, liderka Filmoteki Szkolnej w województwie zachodniopomorskim, trenerka w Fundacji Nowoczesna Polska w projekcie Cybernauci, dotyczącym bezpieczeństwa internetowego. Z zamiłowania realizatorka projektów i programów związanych z edukacją medialną i filmową, za które otrzymała nagrodę Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii edukacja młodego widza. Opiekunka międzyszkolnej grupy filmowej Warsztat Filmowy STACH.

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim, inicjator powstania oraz stały prelegent Dyskusyjnego Klubu Filmowego przy kinie „Janosik”. Współpracownik żywieckiego kina przy imprezach filmowych, edukacyjnych i plenerowych, takich jak Festiwal Górski „Adrenalinium” czy cyklu „Janosik w plenerze”. Stały członek jury podczas debat oxfordzkich organizowanych w ramach Objazdowego Przeglądu Filmów Watch Docs w Żywcu. Od 2016 roku prelegent KinoSzkoły.
Miłośnik gór, interesujący się kinem Sergia Leone i biologią ewolucyjną

Aktorka, absolwentka Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka w Olsztynie, studentka Uniwersytetu Śląskiego na wydziale Kultury Mediów, przewodniczka/pilotka turystyczna.

Jako dziecko chciałam być malarką, tancerką, modelką, elektrykiem, sportowcem, prawnikiem, weterynarzem, strażakiem, pogodynką..w końcu życie pchnęło mnie we właściwym dla mnie kierunku, w którym mogę wszystko to realizować, do miejsca w którym mogę pływać w swoich marzeniach bez tchu i opamiętania.Teatr to miejsce gdzie nie ma rzeczy niemożliwych, to piękny nałóg w którym apetyt rośnie w miarę jedzenia..

Główne pasje to góry, antropologia kultury oraz krótkie formy filmowe jakimi są teledyski.

Instruktor edukacji filmowej w Miejskim Centrum Kulturalnym w Lipnie. Przewodnicząca Dyskusyjnego Klubu Filmowego „Se(a)ns”, którego jest stałą prelegentką i koordynatorką od momentu utworzenia (od marca 2013 roku). Absolwentka Filologii Polskiej na Akademii Bydgoskiej. Dopiero po dziesięciu latach pracy w szkole odkryła w sobie prawdziwą pasję: zamiłowanie do kina i animowania lokalnej społeczności. Nie boi się nowych wyzwań. Prywatnie mama słodkich urwisów. Autorka wierszy i książeczki dla dzieci wydanej przez wydawnictwo „Krukowiak”. Dużo ogląda, pisze, z zachwytem i wzruszeniem patrzy na świat oczami swoich dzieci.

Jestem magistrem Psychologii i doktorantką w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego. W swojej pracy naukowej zajmuję się czynnikami wpływającymi na zmianę stereotypów i redukcję uprzedzeń. Poza uczelnią pracuję z dziećmi, co daje mi ogromne zastrzyki energii i za każdym razem uczy czegoś nowego. Jestem prelegentką KinoSzkoły, a także instruktorką narciarstwa. Kocham góry i wspinaczkę, więc wolne chwile spędzam z dala od zgiełku miasta.

Dobry Duch KinoSzkoły. Ogarnia wszystkie najważniejsze organizacyjne sprawy i jest wsparciem dla koordynatorów, prelegentów i nauczycieli.
Kocha kino i Kasię Nosowską, jest propagatorką edukacji wolnościowej, stara się żyć w zgodzie z założeniami Porozumienia Bez Przemocy. Będąc mamą 9-letniej córki, jest na drodze nieustannego rozwoju, co przyjmuje z wdzięcznością i ciekawością.

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.

Od początku kariery zawodowej zajmuje się dziećmi i ich rodzinami: wczesną interwencją terapeutyczną u dzieci z zaburzeniami rozwoju, diagnozą psychologiczną, psychoedukacją rodziny. P rowadzi dziecięce i młodzieżowe grupy terapeutyczne, psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży oraz terapię par i rodzin. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

W pracy terapeutycznej i diagnostycznej opiera się najsilniej na ujęciu systemowym i holistycznym rozumieniu rozwoju człowieka. Swój warsztat cały czas doskonali, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i konferencjach oraz ucząc się przez doświadczanie – jako psycholog, terapeuta, matka, człowiek.

Kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013). Koordynator, wykładowca i współtwórca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i społeczno-biznesowych. Prowadzący zajęcia w ramach Nowego Filmoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina (zwłaszcza polskiego) i codzienności, metodologią historii, zagadnieniem materiałów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych, problematyką ciała, płci i seksualności, wpływem mediów na pamięć indywidualną i zbiorową, społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych oraz blogo- i vlogosfery, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpracuje m.in. z Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, Against Gravity, KinoSzkołą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji filmowej, medialnej i (pop)kulturowej oraz myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Ukończyła kulturoznawstwo ze specjalizacją filmoznawczą oraz podyplomową Szkołę Kina na Collegium Civitas, prowadzoną przez Krzysztofa Krauze i Joannę Kos-Krauze. Współprowadziła U-jazdowski Kino (dawne Kino.Lab) w Warszawie. Zajmuje się programem filmowym Fotofestiwalu – Międzynarodowego Festiwalu Fotografii w Łodzi, selekcjonuje filmy dla WatchDocs – Prawa Człowieka w filmie. W zakresie promocji i programu współpracowała z wieloma instytucjami fotograficznymi (Leica Gallery Warszawa, Fundacja Archeologia Fotografii, niezależni fotografowie). Publikuje teksty dla dzieci w kwartalniku TRZY CZTE RY, teksty o filmie publikowała na łamach Kina, Ekranów, Popmoderny.

Jest absolwentką filmoznawstwa UJ oraz reżyserii i montażu warszawskiej Akademii Filmu i TV. Jest laureatką konkursu scenariuszowego Script Pro oraz stypendystką PISF i Szkoły Wajdy. Pracowała jako asystent producenta i PR Manager przy takich produkcjach, jak „Ja Wam pokażę!”, „Wyślę Wam kartkę”, „Carte Blanche”. Jako edukator filmowy współpracuje z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym w ramach programu „Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej”. Od 2017 r. jest prelegentką KinoSzkoły.

Nauczycielka j.polskiego oraz autorskiego przedmiotu Wychowanie do Twórczości w Gimnazjum nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Bytomiu. Absolwentka Filologii polskiej Uniwersytetu Śląskiego oraz Studiów Podyplomowych Praktycznej Edukacji Filmowej stArt! w Warszawskie Szkole Filmowej. Współautorka programu Klasy Aktywności Twórczej realizowanego Gimnazjum nr 1 od 2006 r. Współpracowała z warszawskim Centrum Edukacji Obywatelskiej pełniąc rolę mentora w kursach internetowych dla nauczycieli „Włącz się. Młodzi i media” oraz „Kulthurra!”. Liderka edukacji medialnej CEO. W latach 2010 – 2012 doradca metodyczny zakresu edukacji humanistycznej w Gminie Bytom, w latach 2013 – 2015 koordynatorka sieci „Jak rozwijać myślenie twórcze uczniów?” w ramach projektu „Klucze do sukcesu – nowoczesny system wspomagania szkół i przedszkoli oraz doskonalenia nauczycieli w Bytomiu”. Animatorka kultury. Ekspert w ogólnopolskim programie Bardzo Młoda Kultura, w ramach którego prowadziła szkolenia i warsztaty dla nauczycieli i animatorów kultury w województwach mazowieckim, wielkopolskim, świętokrzyskim i śląskim. Autorka publikacji i scenariuszy dla nauczycieli z zakresu edukacji kulturowej, medialnej i filmowej oraz licznych wystąpień na ogólnopolskich i międzynarodowych konferencjach.

Absolwent historii oraz anglistyki. Od początku swojej pracy zawodowej związany z edukacją, najpierw jako nauczyciel historii i wos w II LO im. C. K. Norwida w Tychach, opiekun szkolnej grupy Amnesty International, sekretarz zarządu polskiej sekcji Amnesty International, potem jako lektor języka angielskiego. Pracując w II LO prowadził szkolną grupę Amnesty International, a dzięki jej działalności, liceum to zostało wybrane (jako jedyna szkoła w Polsce) do wzięcia udziału w międzynarodowym programie amnestyjnym Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Edukację zdobywał także m.in. na wydziale aktorskim w Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, a obecnie współpracuje z teatrami ulicznymi: Gry i Ludzie z Katowic oraz HoM z Tychów. Zawodowo związany jest z Akademią Językową OpenSchool. Poza edukacją i sztuką, interesuje się ekonomią, polityką i językiem hiszpańskim, a ostatnio zaczął biegać półmaratony górskie i ultramaratony.

Z wykształcenia filmoznawca. Obecnie doktorant na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmuje się badaniem odbioru kina polskiego przez polskich emigrantów. Miłośnik współczesnego kina holenderskiego. Uczestniczył w organizacji kilku konferencji filmoznawczych i medioznawczych. Opublikował kilka artykułów naukowych, między innymi w periodyku „Ekrany”. Drugą dziedziną, w której wykazuje aktywności od lat jest pszczelarstwo, propagując wiedzę o świecie pszczół i ich wpływie na człowieka.

Ilustrator, pisarz, autor komiksów. praelegent

Piotr Olszówka podpisujący swoje komiksy akronimem POL urodził się w 1970 roku w Kielcach, co zdziwiło go tak bardzo, że ciągle poszukuje rzeczy jeszcze dziwniejszych. Nigdy nie wyrósł z zabawy plasteliną, papierem i innymi zabawkami, zmienia tylko jakość i sposób użycia zabawek… .
Bawi się jako autor komiksów i bajek dla dzieci, ilustrator, pisarz, grafik reklamowy, fotograf próbujący zatrzymać czas. Z wykształcenia jest polonistą, byłym szermierzem w średniowiecznym stylu, miłośnikiem renesansowego humanizmu i cudakiem. Prowadził przez kilka lat sekcję szermierki tradycyjnej przy Krakowskim Klubie Szermierzy. W latach 1998-2016 współpracownik „Świerszczyka” (w tym miejscu padają zawsze dwa te same pytania, stąd konieczny jest FAQ: 1. tym dla dzieci, 2. tak, on jeszcze wychodzi). Zilustrował kilkadziesiąt książek… ale nigdy tego nie liczył, bo liczą się te, które dopiero nadejdą.
Pracował jako sekretarz Kotka Mamrotka za wypłatę w pierzu z kurzego ogona, które Mamrotek przywozi ze swoich wypraw, co zmuszało go do rysowania i pisania innych rzeczy takich jak: przygody Bartka i Smoka Chlorofila, bajek dla dzieci i bajek dla dorosłych z cyklu „Królewskie Psy”, których pierwszy zbiorek ukazał się w 2011 pod tytułem „Morrigan”. Jest twórcą Bipermana – geniusza ujemnego pojawiającego się w różnych mądrych książkach, bo nic tak nie pomaga przełknąć rzeczywistości jak odrobina radosnej głupawki. Współpracuje z wydawnictwami edukacyjnymi.
Nadużywany przez kotkę, wyprowadzany na spacery przez psinę, piszący „Kocie opowieści”, „Fizykę psa” i „Metafizykę Kota” oraz historie o Królewskich Psach. Inaczej mówiąc – człowiek pod psem… Jako rozbójnik Pietrek z Annopola prowadził „Spotkania z historią” dla dzieci i młodzieży w szkołach i na imprezach rekreacji historycznej. Wierzy głęboko, że ludzie mają równe żołądki i nierówno pod sufitem. Czci Sokratesa i jego metodę zadawania pytań. Próbuje uczyć się od mistrzów, bo głównie po to wynaleziono Szekspira. Lubi świętą Jadwigę Śląską za jej królewską arogancję i stawianie na swoim. Chodzi boso po śniegu i gorących węglach, żeby upewnić się, że cuda polegają na czymś innym. Mieszka w Krakowie. Przez ostatnie 23 lata nie znalazł powodu, żeby włączyć telewizor. Denerwuje wszystkich…
Pisze dalszy ciąg opowieści o Królewskich Psach. Nie widzi powodów do spisywania swojej biografii, bo wciąż jeszcze żyje.

Najważniejsza moja rola w życiu, to rola mamy. Dzięki temu, że nią zostałam poznałam inny świat. Świat NVC, rodzicielstwa bliskości, edukacji demokratycznej. Dziś oprócz tego, że z wykształcenia jestem bibliotekarzem i pracuje w swoim zawodzie, jestem też prezesem Stowarzyszenia Wolna Edukacja, rodzicem dzieci w edukacji demokratycznej i członkiem społeczności Szkoły Dzikiej. Jestem w miejscu, które mi się podoba i czuję, że jestem szczęśliwa.

Certyfikowany coach, trenerka rozwoju osobistego. Absolwentka Szkoły Pomagania Rodzinie w ujęciu systemowym, Studium Trenerów i Liderów w ujęciu integralnym, zaawansowanych szkoleń Porozumienia bez Przemocy, certyfikowany trener metody Thomasa Gordona, autora „Wychowania bez porażek” i wielu innych pasjonujących szkoleń z obszaru pracy z drugim człowiekiem.
Wielbicielka i praktyk Uważności, na drodze do uzyskania certyfikatu nauczycielskiego Mindfulness.
Prywatnie medytująca mama 13-latka, właścicielka psa i kota, wielbicielka czarno-białej fotografii, parzonej kawy oraz mrożących krew w żyłach kryminałów.

www.liwiapawlik.com

Z wykształcenia socjolożka, z zamiłowania trenerka empatycznej komunikacji i właścicielka emaptycznego przedszkola. Mocno związana z Porozumieniem bez Przemocy. Prowadzi warsztaty dla dzieci, młodzieży oraz rodziców pokazując im, jak żyć dostrzegając wzajemnie swoje uczucia i biorąc pod uwagę potrzeby. Największą satysfakcję daje jej praca z dziećmi. Wierzy, że każde z nich ma telent i moc, że wystarczy stworzyć odpowiednie warunki do tego, aby je odnalazły. W obszarze jej zainteresowań leżą tematy z związanie z edukacją alternatywną, komercjalizacją dzieciństwa, pracą z ciałem i seksualnością.

Prywatnie pasjonatka tańca intiucyjnego, kobiecych kręgów, muzyki na żywo i zeszytów. Mama Antka i Igi.

Certyfikowana trenerka NVC, mediatorka i coach.
Prowadząc szkolenia, mediacje czy coaching szuka wraz z swoimi Klientami unikalnego poczucia bycia w harmonii z samym sobą i z innymi, w poczuciu autentyczności siebie jak i troski o innych. Pracuje zarówno z osobami indywidualnymi, jak i instytucjami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi, jak i firmami.
Ukończyła dwa kierunki z tytułem magistra na Uniwersytecie Jagiellońskim: dziennikarstwo i europeistykę. Na studia te poszła z ciekawości innych ludzi jak i upodobania do zadawania pytań, dociekań, szukania szerokich odpowiedzi.
Wiele swojej ciekawości i uwagi daje tematyce edukacji i pracy w poczuciu wolności i odpowiedzialności dzięki współpracy ze szkołami demokratycznymi jak i firmami, które szukają nowego stylu zarządzania (tak zwane organizacje turkusowe czy samo-zarządzanie przez holakrację).
Ukończyła roczne Studium Porozumienia Bez Przemocy (Nonviolent communication) Marshalla B. Rosenberga (128 godzin, 2008-2009), Intensywny Kurs Mediacji wg Porozumienia Bez Przemocy (172 godzin, 2010-2011-2012), warsztat Wspieranie skutecznej współpracy w organizacjach prowadzony przez Miki Kashtan (16 godzin, 2011). W 2013 roku ukończyła 80 godzin szkolenia „Wykorzystanie metod coachingu grupowego w pracy trenera” (Grupa TROP) oraz 48 godzin szkolenia coachingu opartego o potrzeby Coaching for Transformation. Obecnie rozszerza swoje kompetencje w zakresie pracy z ciałem.
Przeprowadziła ponad 1000 godzin szkoleniowych w różnych środowiskach od biznesu po edukację.
Ponadto jestem założycielką strony dla rodziców o alternatywnych sposobach bycia z dzieckiem – Ekodzieciak.pl, autorką książek, między innymi „Dogadać się z dzieckiem. Coaching. Empatia. Rodzicielstwo.” (CoJaNaTo, 2013).
Studiowała i pracowała siedem lat we Francji, gdzie ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania kulturą na Université Paul Valéry III w Montpellier. Od 15 lat żyje również w dwukulturowej i dwujęzycznej rodzinie, z której bogactw i wyzwań czerpię wiele radości i nauki.
Pracuje w trzech językach: polski, francuski i angielski.
Odpoczywa tańcząc, chodząc po górach czy grając na pianinie. Entuzjazmu i odwagi uczy się od swoich dzieci. Najbardziej w świecie lubi zaczynać nowe wyzwania.

Kulturoznawczyni (ze specjalizacją filmową), edukatorka, trenerka dramy związana ze Stowarzyszeniem Praktyków Dramy STOP-KLATKA. Tworzy i prowadzi warsztaty edukacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji kulturalnej i rozwoju osobistego (w tym kompetencji komunikacyjnych), prowadzi też prelekcje na Dziecięcych Uniwersytetach. Pasjonatka kina (szczególnie współczesnego kina polskiego i dokumentalnego), metod aktywnych w edukacji oraz metody Porozumienia bez przemocy.

Absolwentka kulturoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (praca magisterska o cenzurze w polskim kinie w czasach PRL). Ukończyła także organizację produkcji filmowej na Wydziale Radia i Telewizji UŚ, pisząc pracę magisterską o programach informacyjnych w telewizji publicznej i komercyjnej. Od wielu lat współpracuje z gliwickim kinem AMOK w Gliwicach jako prelegentka w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej MAF i Przedszkolnej Akademii Filmowej Pif PAF. Na co dzień uczy języka angielskiego, wykorzystując techniki dramy oraz czerpiąc inspirację z anglojęzycznych dzieł sztuki filmowej. Od 2014 prowadzi zajęcia z dramy w ramach programu matury międzynarodowej w I LO w Gliwicach

W latach 2011 – 2013 miała okazję podzielić się ze studentami pedagogiki Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości swoimi doświadczeniami prowadząc ćwiczenia – media w edukacji. W 2011 roku zorganizowała warsztaty aktorskie w języku angielskim w I Szkole Społecznej w Gliwicach. Wyreżyserowane przez nią przedstawienie zdobyło drugie miejsce na VI Przeglądzie Małych Form Teatralnych w Języku Angielskim w Zabrzu. Tym samym, pielęgnuje dawne teatralne pasje, które miała okazję rozwijać w studiu aktorskim Art-Play Doroty Pomykały w Katowicach i Policealnym Studium Zawodowym Wokalno-Baletowym w Gliwicach.

Doktor psychologii, pracownik Instytutu Psychologii na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Naukowo zajmuje się szeroko rozumianymi różnicami indywidualnymi. Specjalizuje się w adaptacji człowieka do sytuacji ekstremalnych, szczególnie do izolacji polarnej, co stanowi główny nurt jej badań. Pracę naukową łączy z działalnością praktyczną. Od blisko dekady prowadzi warsztaty dla szerokiego grona odbiorców, poprzez które stara się popularyzować naukę. Wraz z Michałem Brolem opracowała autorski program Psychologicznej Pracy z Filmem, który realizowany jest jako fakultet na kierunku psychologia oraz znajduje silne zastosowanie aplikacyjne. Współredaktorka podręcznika „Psychologiczna Praca z Filmem” oraz książki „Człowiek wobec gór”. Współorganizatorka konferencji „Filmowe Psycho-Tropy. Zastosowanie filmów w edukacji i profilaktyce”.

Absolwentka filmoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach (praca magisterska o wizerunku kobiety w filmach Larsa von Triera), ukończyła też studia podyplomowe z zarządzania kulturą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pracuje z dziećmi w każdym wieku: od niemowląt, których mamom pomaga w karmieniu piersią i które wspiera w początkach drogi rodzicielskiej, poprzez dzieci przedprzedszkolne dla których koordynuje zajęcia Klubu Malucha, po dzieci przedszkolne i szkolne, które uczy angielskiego i z którymi rozmawia podczas zajęć KinoSzkoły i KinoPrzedszkola. Bliski jej jest nurt Rodzicielstwa Bliskości i Porozumienie Bez Przemocy. Jest jedną z dwóch polskich liderek La Leche League – Światowej Organizacji Promującej Karmienie Piersią. Prywatnie mama 9-letniego Aleksandra i 4-letniej Lili. Odpoczywa w lesie, przy książkach, filmach i ciężkiej muzyce.

Absolwent filmoznawstwa na Uniwersytecie Śląskim oraz szczęśliwy posiadacz absolutorium z reżyserii telewizyjno-filmowej na Wydziale Radia i Telewizji im. Krzysztofa Kieślowskiego. Po okresie pracy w telewizji od 15 lat związany jest z radiem. Od 1996 roku łączy praktyczny i teoretyczny aspekt tworzenia filmu w ramach edukacji medialnej skierowanej do dzieci i młodzieży. Pierwsze zajęcia prowadził we współpracy z dr Moniką Adamiecką w ramach Akademii Filmowej w chorzowskim kinie „Panorama”. W kolejnych latach realizował projekty edukacyjne zarówno w kinach studyjnych („Wisła” w Brzeszczach, „Gloria” w Bytomiu, „Sokół” w Trzebini, „Casino” w Knurowie), jak i w sieciach kin („Cinema-City”, „Kinoplex”, „Helios” i „Multikino” ). Od 2010 roku jest autorem kolejnych edycji Akademii Filmowej w Teatrze Ziemi Rybnickiej. Od lat współpracuje z gliwickim kinem studyjnym „Amok” jako prelegent w ramach Młodzieżowej Akademii Filmowej. Razem z Justyną Sieradzką-Bizoń i Agnieszką Piotrowską-Prażuch jest współautorem funkcjonującej tam Przedszkolnej Akademii Filmowej. Współpracuje z Regionalnym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Katowicach w zakresie edukacji medialnej. W kinie najbardziej interesuje go człowiek – zarówno ten pokazany na ekranie, jak i widz. Prywatnie, jako tato trójki dzieci, nie ma czasu na nic innego :)

Jako animator kultury radość życia czerpie z aktywizowania społeczności i pokazywania nowych form spędzania wolnego czasu. Niespożyty temperament dzieci, z którymi pracuje, naturalność ich zachowań inspiruje ją i daje ogromną satysfakcję z działania. Na co dzień koordynuje zajęcia KinoSzkoły w kinach zachodniej Polski. Jej impulsem do działania są spotkania z ciekawymi ludźmi, które dostarczają pozytywnych wrażeń i dają dużo energii. Jako politolog poszukuje dziedzictwa kulturowego regionów, by następnie jako krawcowa tchnąć w skrawek materiału duszę miejsca, do którego przybyła. Prywatnie mama 4 letniej Marianki oraz 2 letniej Antosi.

Animatorka, nauczycielka języka polskiego, etyki i podstaw dziennikarstwa, autorka innowacji pedagogicznej dotyczącej pytań granicznych „Patrząc z ukosa”, założycielka i koordynatorka Koła Filmowego WONDERLab. w liceum. Obecnie współpracuje z Uniwersytetem im. A. Mickiewicza w Poznaniu, z Zakładem Literatury XX Wieku, Teorii Literatury i Sztuki Przekładu, gdzie przygotowuje rozprawę doktorską, a jej zainteresowania naukowe dotyczą „disability studies”, „deaf studies”, posthumanizmu i gender. Została wyróżniona w konkursie Nagrody im. I. Sendlerowej „Za naprawianie świata” w 2013 oraz w kategorii „Edukacja młodego widza” za 2014 na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. Działaczka filmowa, liderka Pracowni Filmoteki Szkolnej na Dolnym Śląsku, liderka Szkoły Tolerancji, ambasadorka Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i trenerka WenDo. Autorka scenariuszy filmowych, recenzji i artykułów naukowych, prelegentka filmoznawcza, mentorka w kursach internetowych, edukatorka i trenerka. Współpracuje z instytucjami i organizacjami pozarządowymi.

Absolwentka kulturoznawstwa, doktorantka na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, związana z Instytutem Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych UŚ. Prowadzi konwersatoria i laboratoria na Kulturoznawstwie i Kulturach Mediów z przedmiotów, takich jak: Strategia, perswazja, argumentacja, Public Relations, Komunikacja wizerunkowa, Zasady komunikowania czy Edukacja medialna. Jej zainteresowania naukowe dotyczą technocodzienności i wpływu mobilnych technologii na użytkownika. Prywatnie miłośniczka jezior, rzek i lasów, z przyjemnością uciekająca poza miasto, gdy to tylko możliwe.

Mam na imię Iwona i od blisko 15 lat pracuje „kreatywnie”z dziećmi, młodzieżą w tym z niepełnosprawnością. Uwielbiam kiedy moje warsztaty/zajęcia ( z szeroko rozumianej arteterapii) rozwijają indywidualne uzdolnienia, pokonują bariery, jednoczą ludzi oraz dają powody do uśmiechu. Moje nowe pomysły „testuje” na córkach i wiele się od nich uczę. Na co dzień mam dużo pozytywnej energii i uwielbiam nowe doświadczenia.

Lucyna Sapalska – trenerka szkoleń, współpracuje z firmami szkoleniowymi z zakresu animacji czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych i seniorów. Pilot wycieczek, pasjonatka, podróżniczka, animatorka kultury, kreatorka wydarzeń kulturalnych, wodzirej, konferansjer, animator  imprez firmowych  oraz osób dorosłych i starszych oraz opiekun osób niepełnosprawnych. Brała udział w kilkudziesięciu projektach edukacyjno-animacyjnych  dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych. Śmiało realizuje zajęcia z seniorami poprzez zajęcia integracyjne, zajęcia taneczne oraz  zajmuje się projektowaniem eventów. 

Podczas swoich małych i dużych wypraw po Polsce i Europie animuje różne grupy wiekowe na wyjazdach integracyjnych, wycieczkach szkolnych, imprezach firmowych itp. Uczestniczy w projektach edukacyjnych skierowanych do szkół i przedszkoli  realizowanych w kinach w Polsce oraz prowadzi prelekcje dla dzieci i dorosłych na wyjazdach organizowanych przez fundacje, stowarzyszenia, warsztaty terapii zajęciowej itp. Tworzyć, kreować, inspirować to jest to co kocha najbardziej tym samym zmieniając ŚWIAT NA LEPSZY.

Absolwent krakowskiej PWST im.Ludwika Solskiego, aktor Teatru Zagłębia w Sosnowcu, konferansjer, miłośnik gór i Harrego Pottera.

Absolwent Wydziału Nauk Politycznych i Dziennikarstwa na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Wyższej Szkoły Oficerskiej im. Generała Tadeusza Kościuszki we Wrocławiu.

Oficer rezerwy w stopniu podporucznika. Organizuje i prowadzi  obozy przetrwania dla dzieci i młodzieży gdzie udowadnia ,że bez prądu, Internetu i smartfonu można nie tylko przeżyć ale ciekawie spędzać czas.
Zawodowo koordynator i prelegent Programu KinoSzkoła. 
Edukator medialny. Współautor cyklu Kinoprzedszkole.
Interesuje się nowymi technologiami i ich wpływem na społeczeństwo.
Miłośnik literatury i filmów z gatunku fantastyki naukowej.
Prywatnie mąż i ojciec dwóch córek: Marianny i Antoniny.
Pasjonat dobrego jedzenia. Prowadzi profil „tata_od_kuchni” w serwisach społecznościowych Instagram i Facebook.
Kolekcjoner: zbiera komiksy polskie i zabawki z okresu PRL-u.
W wolnych chwilach eksploruje dziwne i niedostępne miejsca.